Bürgers sykdom, Thrombangiitis obliterans 4/5 (6)

Share Button

Bürgers sydkom

Buergers sykdom (Bürger) hos en 42 år gammel mann. Busch K, 2011. Openi

BUERGERS SYKDOM (Thrombangiitis obliterans) ICD-10 I 73.1

Stikkord

Redusert blodsirkulasjon hos unge storrøkere, uten utslag i blodprøver

Definisjon

Bürgers sykdom, endangiitis obliterans eller obliterende trombangitt er synonymer og forårsaker betennelse (inflammasjon) i blodårer (vaskulitt). Blodårene blir gradvis trangere slik symptomer på dårlig blodsirkulasjon oppstår. I tillegg oppstår blodpropper (tromboser) i små og middels store blodårer, vanligst i hender og føtter. Bürgers sykdom forekommer nesten bare hos røkere (stor-røkere). Særlig unge mennesker under 40 år som røker mye. En unormal reaksjon på røking er åpenbart en viktig del av sykdomsårsaken. Også arvelige faktorer (genetikk) kan være av betydning fordi enkelte populasjoner  i Asia er mer utsatt enn nord-europeere. Forekomsten er synkende i takt med at nikotin-forbruket faller (referanse; Quaja E, 2021).

Symptomer

Bürgers sykdom kan begynne med kuldefølelse i hender og føtter. Senere merkes belastningsavhengige, periodevise smerter og ”kramper/melkesyre” i legger og føtter som bedres ved hvile er typisk (klaudikasjon). Smertefulle sår på føtter, spesielt tær og enkelte ganger til fingre, oppstår på grunn av den nedsatte blodsirkulasjon. Noen får også belastningsavhengige brystsmerter fra hjertet (angina pectoris).

Utredning og undersøkelser

Diagnosen stilles på bakgrunn av sykehistorie blant yngre røkere, klinisk undersøkelse og kontrastmiddel i blodårene ved røntgen eller CT (angiografi).

Ved klinisk undersøkelse kan en påvise nedsatt eller fraværende puls i føtter, avblekning av huden, tegn på langsom fylning av kapillærer (små blodårer) etter tykk mot fingertupper eller tær og nedsatt temperatur i huden.

Blodprøver kan vise lett eller moderat forhøyet CRP og SR. Øvrige prøver tas for å utelukke lignende sykdommer (differensialdiagnoser) og andre risikofaktorer for redusert blodsirkulasjon, slik som diabetes og høyt kolesterol.

Bildediagnostikk kan omfatte Doppler ultralydundersøkelse som vil vise nedsatt blodgjennomstrømning og CT angiografi som fremstiller eventuelle trange eller tette blodårer.

Vevsprøve (biopsi) som omfatter angrepne blodårer kan vise ganske typiske forandringer. Såkalte tette polynukleære leukocyttaggregater, mikroabscesser og flerkjernede kjempeceller er karakteristiske. I endestadium ses tromber og fibrose i karene.

Behandling

Det er helt nødvendig at pasienter med Buergers sykdom slutter å røyke. Dette er det mest effektive tiltaket. Pasienter som forsetter å røyke, risikerer å måtte amputere fingre eller tær. Medikamenter som kan øke blodsirkulasjonen er Ilomedin (intravenøst), sildenafil (tabletter), nifedipin og bosentan, samt hyperbar (overtrykk) behandling i trykkammer er forsøkt med varierende resultater. Betennelsesdempende legemidler som kortison eller andre immundempende midler har ikke vist virkning ved denne sykdommen.

Lignende sykdommer (Differensialdiagnoser)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden