Peri-aortitt, Aortabetennelse 4/5 (1)

Share Button

 

Definisjon

Kronisk periaortitt kjennetegnes ved at betent, hard bindevev (fibro-inflammatorisk) dannes omkring hovedpulsåren i mageområdet (abdominal aorta) og forgreningene til bena (arteria iliaca). Også hovedpulsåren i brystområdet (thorakal aorta) kan angripes. Betennelsen omgir karveggen til forskjell fra vaskulitt som utgår fra selve karveggen. 

Sykdomsårsak

Noen av tilfellene er betinget i IgG4 relatert sykdom. Slike kan være kombinert med retroperitoneal fibrose, sjeldnere betennelse i hjertepose eller lungehinner (perikarditt, pleuritt) (Ishida M, 2014). Noen er relatert til bakenforliggende kreftsykdom. 

Symptomer

Symptomene kommer snikende med rygg- og magesmerter, ofte ledsaget av utmattelse, appetittløshet, vekttap, feber, diffuse muskel- og leddsmerter. 

Undersøkelser

Blodprøver viser ofte lett forhøyede betennelsesprøver (CRP, SR) og IgG4 kan være forhøyet. 

Bildediagnostikk påviser sykdommen ved CT- eller PET/CT -undersøkelser. Samtidig utvikling til retroperitoneal fibrose forekommer.

Lignende tilstander/differensialdiagnostikk

Tilstanden skilles fra aortaaneurismer som skyldes aterosklerose og utgjør >90% av abdominale aortaaneurismer. I tilfeller med IgG4 relatert sykdom foreligger ofte andre lokalisasjoner samtidig (kolangitt, mediastinitt, retroperitoneal fibrose).

Behandling

Behandles med kortikosteroider i minst 2 år. Noen trenger steroidsparende medikamenter som DMARDs (metotreksat) eller biologisk legemiddel i form av rituksimab.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden