Susacs syndrom 4.5/5 (2)

Share Button
Susac syndrom

Susac syndrom. MR hjerne viser typiske forandringer i corpus callosum (A og B). Fargebildet (C) viser retinal okklusjon. (D) viser fluorecein angiografi av samme lesjoner som i C). Boukouvala S, 2014. CC BY 2.0

Susac syndrom (Retino-cochleo-cerebral vasculopathy)

Stikkord

Triade: hjernesykdom (hodepine, personlighetsforandring), retina-arterie okklusjon (synstap) og hørselstap

Definisjon

Susac syndrom er en autoimmun sykdom som skader på små blodårer i hjerne, øyne og hørsels-organ (autoimmun endotel-sykdom). Sykdommen utredes hovedsakelig av nevrologer, øyeleger og Øre-Nese Hals -leger. Tilstanden kan imidlertid ligne flere revmatiske sykdommer, slik at revmatolog også kontaktes. Beskrevet av John Susac i 1975.

Sykdomsårsak

Det er ukjent hvorfor sykdommen begynner

 • I forløpet angriper eget immunsystem (autoimmunitet) de små blodårene slik at organene som skulle forsørges blir skadet (mikro-angiopati)
 • Synstap skyldes at arterie-grener til netthinnen tettes («Branch Retinal Artery Occlusions = BRAOs»)

Forekomst

Sjelden sykdom som forekommer både blant menn og kvinner.

 • Menn angripes mest alvorlig, men kvinner i alderen 20-40 år noe hyppigere
 • Kvinner kan være mest utsatt i post-partum perioden, (etter ha født)

Symptomer

Nevrologisk

 • Intens hodepine og migrene
 • Tale-vansker
 • Personlighetsforandring med bisarr og paranoid oppførsel
 • Forvirring
 • Urin-inkontinens

Syn

 • Arterier til netthinnen angripes (Retina-arteriene)
 • Plutselig synstap og blindhet på en eller begge sider

Hørsel

 • Plutselig hørselstap på en eller begge sider
 • Svimmelhet
 • Tinnitus

Diagnose

Det finnes ingen spesielle tester og sykdommen kan lett forveksles, særlig i tidlige, ukomplette stadier.

 • Samarbeid mellom nevrologer og øye-leger er ofte nødvendig

MR av hjernen

 • Små multifokale supra-tentoriale lesjoner (3 to 7 mm) hos de aller fleste
 • Sentrale corpus callosum lesjoner
 • Vanligvis forandringer i hvit substans, men også dypere forendringer i grå substans og leptomeningeal patologi kan forekomme

Retinal fluorescein angiografi

 • Kan vise manglende sirkulasjon i små, tette blodårer til øyets netthinne

Spinal-punksjon

 • For å utelukke andre sykdomsårsaker

Auto-antistoff

Differensialdiagnoser

Behandling

 • Øye-manifestasjon: hyperbar oksygen
 • Medikamenter
  • IVIG (intravenøst immunglobulin)
  • Steroider (metyl-prednisolon) i høye doser intravenøst
  • Immun-dempende medikamenter
  • Antikoagulasjon («Blod-fortynnende)

Prognose

 • Spontan tilbakegang er mulig, men kan ta flere år
 • Progressiv forverring av synstap og andre manifestasjoner er også beskrevet

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden