Kolesterolemboli, Blue toe syndrome 3.33/5 (3)

Share Button
Cholesterol embolus - intermed mag.jpg
Kolesterolemboli i vevsprøve. Nephron – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Kolesterolemboli er en blodpropp forårsaket av kolesterol-plakk og kolesterol-krystaller som har løsnet fra blodårevegg og vandret til en fot, hånd eller annen lokalisering. Fordi en tå (ofte stortå) ofte angripes kalles tilstanden også «blue toe syndrome». Kolesterol-legemene oppfattes som fremmede stoffer av immunsystemet vårt, slik at det oppstår en kraftig revmatisk betennelse (inflammasjon). Tilstanden er smertefull og utvikler seg raskt. Eldre personer og de med kjent høyt kolesterol er mest utsatt, særlig i forbindelse med kirurgiske inngrep eller skader (referanse: Shah N, 2022).

Risikofaktorer

Intervensjoner i blodårer som kateterundersøkelser og kirurgiske prosedyrer, skader, aortaaneurisme, høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolesterol, røking, høy alder (de aller fleste er over 60 år), blodfortynnende legemidler og mannlig kjønn.

Symptomer

Kolesterolemboli med typisk hud- og nyreskade. Behandlingen med sympatektomi er ikke vanlig, men hadde tilsynelatende god effekt her (A-B). Kim MG, 2013. CC BY-NC-ND 4.0

Omtrent 75% av tilfellene utløses under eller like etter kirurgisk inngrep som omfatter blodårer, ved angiografi (radiografisk blodåre-fremstilling) eller kateter-undersøkelser av pulsårer. 

Allmennsymptomer omfatter feber, utmattelse/sykdomsfølelse, appetittløshet og vekttap og muskelsmerter (

Fingre og tær. Plutselig sterke smerter oftest i en tå (Blue toe syndrome). Hvit-blå misfarging i huden, livedo retikularis og røde knuter er vanlig. Hud-forandringene kan utvikle seg til sår (nekroser). Symptomene ligner andre former for blodpropp i pulsårer.

Nyrer kan angripe, slik at nyrefunksjonen avtar. Blodtrykket kan stige.

I mageområdet kan tarmen skades slik at smerte, diare og/eller tarmblødning utvikles. Også lever- galle eller bukspyttkjertel kan rammes.

Hjerteinfarkt kan oppstå.

Hjernen kan rammes med slag og lammelser

Øyet kan også tape blodtilførsel slik at plutselige synsforandringer oppstår.

Undersøkelser

Sykehistorien bør dekke risikofaktorer og aktuelle symptomer (se ovenfor).

Klinisk undersøkelse kartlegger organmanifestasjoner, inklusiv blodtrykk og blodsirkulasjonen i hender og føtter.

Blod- og urinprøver forventes ikke vise spesielle utslag utover tegn til betennelse (med høy CRP). Av differensialdiagnostiske årsaker er supplerende prøver aktuelle: hemoglobin (Hb), hvite blodlegemer med eosinofile celler, blodplater, lever- og nyre funksjonsprøver, LD, komplementfaktorer (C3 og C4), fibrinogen, ANCA (anti-PR3 og -MPO), ANA, anti-DNA, lupus antikoagulant, kardiolipin- og beta-2 glykoprotein- antistoff. Kolesterol (total, LDL og HDL). Urin-stiks med kvantifisering av proteinutskillelse.

Bildediagnostikk omfatter CT- eller MR- fremstilling av blodårer (angiografi). CT egner seg best til de mindre blodårene i hender og føtter. Også ultralydundersøkelse kan være nyttig.

Vevsprøve (biopsi) bekrefter diagnosen. Det kan tas vevsprøve fra angrepne organ, slik som hud, skjelettmuskel, tarmslimhinne, benmarg eller nyrer (referanse: Shah N, 2022).

Diagnosen

Kolesterolemboli bør mistenkes nær følgende faktorer foreligger:

  • Kjent aterosklerose i store arterier
  • Sykehistorie med mulige utløsende risikofaktorer (se ovenfor)
  • Typiske symptomer (se ovenfor), inklusiv nyresvikt, hudforandringer/livedo retikularis eller blå-sorte tær, men med gode fotpulser
  • Utelukkelse av vaskulitt i små blodårer
  • Utelukkelse av sykdommer i hjerte som forårsaker små blodpropper.
  • Typiske funn av kolesterolkrystaller i vevsprøve fra små arterier og betennelse med eosinofile hvite blodlegemer omkring tette blodårer.

Behandling

Det finnes ikke spesifikke medikamenter mot tilstanden. Smertestillende legemidler gis til å begynne med. Forebyggende aterosklerose og hjerte-karsykdommer med statiner (kolesterolsenkende medikamenter). Blodfortynnende legemidler (Marevan) er ikke primær standardbehandling og kan forverre tilstanden (referanse: Varis J, 2010), men acetylsalisylsyre (ASA) brukes forebyggende mot hjerte-kar-sykdommer (referanse: Kronzon I, 2010). Andre tiltak er optimal blodtrykksbehandling, blodsukker-kontroll, reduksjon av overvekt og kolesterol.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden