Kolesterolemboli, Blue toe syndrome 3.33/5 (3)

Share Button
Cholesterol embolus - intermed mag.jpg

Kolesterol emboli i vevsprøve. Nephron – Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org

Definisjon

Blodpropp forårsaket av kolesterol-plakk og kolesterol-krystaller som har løsnet fra blodårevegg og vandret til en fot, hånd eller annen lokalisering.  Disse kolesterol-legemene oppfattes som fremmede stoffer av immunsystemet, slik at det oppstår en kraftig revmatisk betennelse (inflammasjon).

Risikofaktorer

Intervensjoner i blodårer som kateterundersøkersøkelser og kirurgiske prosedyrer, aortaaneurisme, høyt blodtrykk, diabetes, høyt kolersterol, røking, høy alder, blodfortynnende legemidler og mannlig kjønn.

Symptomer

Hele 75% utløses under eller like etter kirurgisk inngrep som omfatter blodårer, ved angiografi (radiografisk blodåre-fremstilling) eller kateter-undersøkelser av pulsårer. Symptomer

Fingre og tær. Plutselig sterke smerter oftest i en tå (Blue toe syndrome). Hvit-blå misfarging i huden, livedo retikularis og røde knuter er vanlig. Hud-forandringene kan utvikle seg til sår (nekroser). Symptomene ligner andre former for blodpropp i pulsårer.

Nyrer kan angripe, slik at nyrefunksjonen avtar. Blodtrykket kan stige.

I mageområdet kan tarmen skades slik at smerte, diare og/eller tarmblødning utvikles. Også lever- galle eller bukspyttkjertel kan rammes.

Hjerteinfarkt kan oppstå.

Hjernen kan rammes med slag og lammelser

Øyet kan også tape blodtilførsel slik at plutselige synsforandringer oppstår.

Undersøkelser

Sykehistorien bør dekke risikofaktorer og aktuelle symptomer (se ovenfor).

Klinisk undersøkelse kartlegger organmanifestasjoner, inklusiv blodtrykk og blodsirkulasjonen i hender og føtter.

Blod- og urinprøver tas også av differensialdiagnostiske årsaker og kan omfatte CRP, SR,  hemoglobin, hvite blodlegemer med eosinofile celler, blodplater, lever- og nyre funksjonsprøver, komplementfaktorer, fibrinogen, ANCA (anti-PR3 og -MPO), ANA, anti-DNA, lupus antikoagulant, kardiolipin- og beta-2 glykoprotein- antistoff og urin-stiks med kvantifisering av proteinutskillelse.

Behandling

Smertestillende. Forebyggende aterosklerose og hjerte-karsykdommer med statiner (kolesterolsenkende medikamenter). Blodfortynnende legemidler er ikke primær standardbehandling, men acetylsalisylsyre (ASA) brukes forebyggende mot hjerte-kar-sykdommer (Kronzon I, 2010). Andre tiltak er optimal blodtrykksbehandling, blodsukker-kontroll, reduksjon av overvekt og kolesterol.

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden