Kolesterolemboli

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Cholesterol embolus - intermed mag.jpg

By Nephron - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17865596

Definisjon

Blodpropp forårsaket av koelesterol-plakk som har løsnet fra blodårevegg.

Symptomer

Plutselig sterke smerter og hvit-blå misfarging i huden, oftest i en tå (Blue toe syndrome). Kan utvikle seg til nekroser. Ligener andre former for arteriell blodpropp. Hele 75% utløses under eller like etter kirurgisk inngrep som omfatter blodårer, ved angiografi (radiografisk blodåre-fremstilling) eller kateter-undersøkelser av pulsårer. Misfarging i form av livedo retikularis også vanlig.

Undersøkelser

De fleste har kjent, stor aterosklerose (ved høy alder, storrøkere, diabetes). Diagnose sitlles sikkert ved vevsprøve (biopsi) av området med nedsatt blodsirkulasjon

Differensialdiagnoser her (Medscape)

Behandling

Smertestillende. Forebyggende med statiner (kolesterolsenkende medikamenter)

Litteratur

  • Dupont PJ, 2000

Palm