Pannikulitt, Fettvevsnekroser, Weber-Christians sykdom

Share Button

pannikulitt

Illustrasjon by Norman Purvis Walker; Lobulær panniculitis

Pannikulitt & Weber-Christians sykdom (ICD-10 M79.3)

Stikkord

Dype betennelser i fettvev under huden

Definisjon

Inflammasjon (betennelse) og nekrose (vevsdød) i fettvev. Ofte foreligger tegn på betennelse (inflammasjon) generelt i kroppen med feber og sykdomsfølslse. En tilordner pannikulitt en bakenforliggende sykdomsårsak (sekundær pannikulitt) der det er mulig. Ut i fra vevsprøve (som ikke alltid er nødvendig) kan pannikulitt deles inn i spetal og lobulær type.

Sykdomsårsaker

Nekrose i fettvev (pannikulitt) kan skylles autoimmun sykdom som vaskulitt og bindevvesykdommer, infeksjoner, skade, skadelige stoffer som kortison, kreft og ukjente årsaker (idiopatisk)

Diagnose

  • Pannikulitt mistenkes når det oppstår dypere betente knuter (noduli) under huden
  • Knutene kan ha ulike størrelser og føles ømme og varme
  • Det kan dannes sår i huden over knutene
  • Sykehistoren og den kliniske undersøkelsen er viktige holdepunkter
  • Vevsprøve (biopsi) kan være nødvendig i noen tilfeller og er nødvendig hvis en skal dele inn i septal eller lobulær form eller vurdere om arterier eller vener er involvert

Septal pannikulitt

Lobulær pannikulitt

 

  • Weber-Christians sykdom (relapsing febril nodulær panniculitt). En infiltrerende inflammatorisk sykdom i fettvev oftest blant unge kvinner. det beskrives typisk øm subkutan knute i kombinasjon med feber, ledd- og muskelsmerter. Anført behandling er NSAID, tetracycliner, kortikosteroider thalidomid, hydroksykloroquin, amphotericin B, og andre immunosuppressive medikamenter.
  • OBS! Weber-Christians sykdom oppfattes ikke lenger som en egen tilstand, men som en form for pannikulitt som kan deles inn i ulike typer

 

Litteratur

Denne siden har hatt 9 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden