Pannikulitt, Weber-Christians sykdom 5/5 (4)

Share Button
pannikulitt

Pannikulitt medfører nekrose i fettvev. Illustrasjon ved Norman Purvis Walker

Pannikulitt & Weber-Christians sykdom (ICD-10 M79.3)

Stikkord

Dype betennelser og nekrose i fettvev under huden

Definisjon

Inflammasjon (betennelse) og nekrose (vevsdød) i fettvev. Ofte foreligger tegn på betennelse (inflammasjon) generelt i kroppen med feber og sykdomsfølelse. En tilordner Pannikulitt en bakenforliggende sykdomsårsak (sekundær Pannikulitt) der det er mulig. Ut ifra vevsprøve (som ikke alltid er nødvendig) kan Pannikulitt deles inn i septal- og lobulær type.

Sykdomsårsaker

Nekrose i fettvev (Pannikulitt) kan skylles ulike sykdommer

Pannikulitt

Pannikulitt med nekrose i fettvev ved Systemisk lupus (SLE). Patel RM, 2010. CC BY 2.0

Diagnose

Pannikulitt mistenkes når det oppstår dypere betente knuter (noduli) under huden

  • Knutene er smertefulle, kan ha ulike størrelser og føles ømme og varme
  • Det kan dannes sår i huden over knutene
  • Sykehistorien og den kliniske undersøkelsen er viktige holdepunkter
  • Vevsprøve (biopsi) kan være nødvendig i noen tilfeller og er nødvendig hvis en skal dele inn i septal- eller lobulær form eller vurdere om arterier eller vener er involvert

Septal Pannikulitt

Lobulær Pannikulitt

Weber-Christians sykdom (relapsing febril nodulær Pannikulitt

En infiltrerende inflammatorisk sykdom i fettvev oftest blant unge kvinner.

  • Det foreligger typisk en øm subkutan knute i kombinasjon med feber, leddsmerter og muskelsmerter
  • Behandling er NSAID, tetrasykliner, kortikosteroider thalidomid, hydroksyklorokin, amphotericin B, og andre immundempende medikamenter.
  • OBS! Weber-Christians sykdom oppfattes ikke lenger som en egen tilstand, men som en form for Pannikulitt som kan deles inn i ulike typer

Andre tilstander der Pannikulitt kan opptre

Litteratur


Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden