Polynevropati og Revmatisk sykdom 4.26/5 (31)

Share Button
Polynevropati

Polynevropati begynner ofte med vedvarende nummenhet i føtter

Definisjon

Polynevropati er en sykdom der skade på mange nerver forekommer samtidig. Typisk angripes føtter, deretter ankler, legger og hender, men i prinsippet kan alle nervene utenfor hjernen og ryggmargen (Sentralnervesystemet, CNS) blir skadet (de perifere nervene). Oftest merkes vedvarende, kronisk nummenhet og redusert følelse i føtter og/eller hender. Polynevropati ved revmatisk sykdom er ikke sjelden, men sykdomsårsakene er flere, (vennligst se nedenfor). Ved flere typer blodårebetennelse (vaskulitt) er polynevropati en del av sykdomsbildet. Det er også økt forekomst ved systemiske bindevevssykdommer. Det finnes mer enn 50 forskjellige typer polynevropati som samlet forekommer hos omtrent 3% av befolkningen.

Sykdomsårsak

Symptomer

 • De fleste typer polynevropati
  • Begynner ofte i føtter. Hvis videre utvikling, kan symptomer utvides til legger og mot knær. Deretter også angripe hender
  • Kronisk forløp omfatter ofte begge sider av kroppen (for eksempel begge føtter)
  • Utvikler seg over flere år
  • Numment, stikkende ubehag
  • Overømfintlig
  • Vanskelig å kjenne kulde og varme
  • Ustøhet ved gange
  • Redusert muskelkraft

Akutt symmetrisk perifer polynevropati (lik på høyre og venstre side)

Asymmetrisk form (ikke lik på høyre og venstre side av kroppen)

Subakutt debut (ganske rask start) / assosierte sykdommer

Langsom symptomutvikling (måneder-år) / assosierte sykdommer

Utredning

 • Sykehistorie

  • Disponerende sykdommer
   • Vennligst se ovenfor)
  • Vedvarende symptomer
  • Begge kroppshalvdeler eller ensidig
  • Kraftsvikt
  • Autonome nervesystem
   • Uvanlig svette
   • Inkontinens
   • Fordøyelsesbesvær
   • Ømfintlig for temperatur forandringer
 • Klinisk undersøkelse

  • Utbredelse
  • Sensorisk (følelse), motorisk (muskelkraft)
  • Hulfot og hammertær: Charcot-Marie-Tooth med mange (minst syv) forskjellige, genetiske typer). Type 2, kan debutere etter 60 års alder
  • Multifokal motorisk nevropati: Asymmetri, oftest en arm. 50% har IgM antistoff mot gangliosid GM1
 • Blod og urinprøver

 • Nevrografi (nevrofysiologisk)

 • Tynnfiber nevrografi i spesielle tilfeller

  • Ved normal nevrografi, men redusert temperaturfølelse og/eller smerter
 • Spinalvæskeundersøkelse (nevrolog)

  • Mistanke om demyeliniserende tilstand, nevro-borreliose (Lyme sykdom)

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie, kliniske funn og målinger

Behandling

 • Behandling av eventuell bakenforliggende sykdom
 • Avhengig av symptomer og eventuelle komplikasjoner

Henvisning til nevrolog

 • Alle med økende symptomer, lammelser (pareser) eller ustøhet

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Litteratur


Denne siden har hatt 6 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden