Polynevropati og Revmatisk sykdom 4.46/5 (50)

Share Button
Polynevropati
Polynevropati begynner ofte med vedvarende nummenhet i føtter

Definisjon

Polynevropati angriper mange nerver samtidig. Typisk rammes føtter, deretter ankler, legger og hender, men i prinsippet kan alle nervene utenfor hjernen og ryggmargen skades. (Sentralnervesystemet, CNS) blir skadet (de perifere nervene). Oftest merkes vedvarende, kronisk nummenhet og redusert følelse og styrke i føtter og/eller hender. Polynevropati ved revmatisk sykdom er ikke sjelden, men sykdomsårsakene er flere (vennligst se nedenfor) (referanse: Hanewinckel R, 2015). Ved blodårebetennelse (vaskulitt) er polynevropati en del av sykdomsbildet. Det er også økt forekomst ved systemiske bindevevssykdommer.

Forekomst

Det finnes mer enn 50 forskjellige typer polynevropati som samlet forekommer hos omtrent 1% av den voksne befolkningen, men forekomsten øker med alder opp til ca. 7% (referanse: Hanewinckel R, 2015).

Sykdomsårsak

Medfødt disposisjon (arvelig) kan foreligge hos noen i form av Charcot-Marie-Tooth sykdom eller annen arvelig nevropati: Hereditary Neuropathy with Liability to Pressure Palsy (HNPP). Ervervet polynevropati oppstår gradvis, enten uten påvisbar bakenforliggende årsak (idiopatisk, utgjør 20-30% av tilfellene) eller relatert til ulike sykdommer eller hendelser. Mens lepra er en vanlig årsak i utviklingsland, er årsakene i vestlige land ofte relatert til diabetes, alkohol overforbruk, cellegift (kreftbehandling) og hjerte-kar-sykdom. Giftstoffer som kan medføre polynevropati er arsenikk, bly, kvikksølv, thallium, løsemidler, triorthocresyl fosfat, karbon disulfid og acrylamid (se mer om årsaker og symptomer i avsnittet nedenfor).

Symptomer

De fleste typer polynevropati begynner ofte i føtter. Hvis videre utvikling, kan symptomer utvides til legger og mot knær. Deretter også angripe hender. Kronisk forløp omfatter ofte begge sider av kroppen (for eksempel begge føtter). Tilstanden kan utvikle seg over flere år.

Undersøkelser

Sykehistorien bør etterspør disponerende sykdommer (vennligst se ovenfor), vedvarende symptomer, om begge kroppshalvdeler er angrepet eller om symptomene er ensidige, og om kraftsvikt foreligger. Ofte er gangfunksjonen tydelig påvirket i form av ustøhet. Symptomer fra det autonome nervesystemet (uvanlig svette, inkontinens for urin eller avføring, fordøyelsesbesvær, ømfintlig for temperatur forandringer) kan også forekomme.

Klinisk undersøkelse kan kartlegge utbredelse, sensorisk (følelse), motorisk (muskelkraft), tegn til hulfot og hammertær: Charcot-Marie-Tooth med mange (minst syv) forskjellige, genetiske typer). Type 2, kan debutere etter 60 års alder. Multifokal motorisk nevropati: Asymmetri, oftest en arm. 50% har IgM antistoff mot gangliosid GM1. En vurderer også om tegn til bakenforliggende sykdom foreligger.

Blod og urinprøver: Fastende blodsukker og HbA1c (diabetes), celle-tellinger, lever-, nyre- og thyreoidea- funksjonsprøver, inflammasjonsparametere (CRP, SR), vitamin B12 og folsyre, protein- og urin elektroforese. Komplement-faktorer C3 og C4. Kryoglobuliner. Antistoff tester med ANA med subgrupper og anti DNA, ANCA (PR3 og MPO), CCP/ ACPA. Hepatitt B og Hepatitt C. Borrelia og HIV-test blant disponerte personer. Ved monoklonal gammopati kan anti-MAG antistoff i blodprøve vurderes undersøkt (Pascal-Goni E, 2019).

Nevrografi (nevrofysiologisk undersøkelse). Er aktuell hos alle med symptomer på polynevropati. OBS! motornevronsykdom (ALS) har vanligvis normal nevrografi.

Tynnfiber nevrografi (i spesielle tilfeller). Ved normal nevrografi, men redusert temperaturfølelse og/eller smerter.

Spinalvæskeundersøkelse (nevrolog). Mistanke om demyeliniserende tilstand, nevro-borreliose (Lyme sykdom).

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie, kliniske funn og målinger.

Behandling

Optimal behandling av eventuelle bakenforliggende sykdommer som diabetes, alkoholisme med flere er viktig. Behandling er også avhengig av symptomer og eventuelle komplikasjoner og gjøres av nevrolog eller i nært samarbeid. Henvisning til nevrolog anbefales av alle med økende symptomer, lammelser (pareser) eller ustøhet.

Lignende tilstander, differensialdiagnoser

Litteratur


Denne siden har hatt 8 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden