Polynevropati

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

This SVG image was created by Medium69.Cette image SVG a été créée par Medium69.Please credit this : William Crochot - File:Nervous system diagram.png, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36395693

Definisjon

Nervesykdom der skade på mange nerver forekommer samtidig. Nervene utenfor hjernen og ryggmargen (Sentralnervesystemet, CNS) blir skadet (de perifere nervene). Oftest merkes vedvarende, kronisk nummenhet og redusert følelse i føtter og/eller hender. Sykdomsårsakene er flere, (vennligst se nedenfor). Det er økt forekomst ved systemiske bindevevssykdommer. Ved flere typer vaskulitt er polynevropati en del av sykdomsbildet. Det finnes mer enn 50 forskjellige typer polynevropati som samlet forekommer hos omtrent 3% av befolkningen.

Sykdomsårsak

Symptomer

 • De fleste typer polynevropati
  • Begynner ofte i føtter. Hvis videre utvikling, kan symptomer utvides til legger og mot knær. Deretter også angripe hender
  • Kroniske på begge sider av kroppen (for eksempel begge føtter)
  • Utvikler seg over flere år
  • Numment, stikkende ubehag
  • Overømfintlig
  • Vanskelig å kjenne kulde og varme
  • Ustøhet ved gange
  • Redusert muskelkraft

Akutt symmetrisk perifer polynevropati

Asymmetrisk form

Subakutt debut / assosierte sykdommer

Langsom symptomutvikling (måneder-år) / assosierte sykdommer

Utredning

 • Sykehistorie

  • Disponerende sykdommer
   • Vennligst se ovenfor)
  • Vedvarende symptomer
  • Symmetrisk eller ensidig
  • Kraftsvikt
  • Autonome nervesystem
   • Uvanlig svette
   • Inkontinens
   • Fordøyelsesbesvær
   • Ømfintlig for temperatur forandringer
 • Klinisk undersøkelse

  • Utbredelse
  • Sensorisk, motorisk
  • Hulfot og hammertær: Charcot-Marie-Tooth med mange (mist syv) forskjellige, genetiske typer). Type 2, kan debutere etter 60 års alder
  • Multifokal motorisk nevropati: Asymmetri, oftest en arm. 50% har IgM antistoff mot gangliosid GM1
 • Blod og urinprøver

  • Fastende blodsukker og HbA1c (Diabetes)
  • Celletellinger, lever-, nyre- og tyreoidea funksjonsprøver
  • B12 og Folsyre
  • Protein- og urin elektroforese
  • Kryoglobuliner
  • Antistoff tester
   • ANA med subgrupperog anti DNA
   • ANCA
   • CCP/ ACPA
  • Hepatitt B og Hepatitt C
  • Borrelia
  • Komplementfaktorer C3 og C4
 • Nevrografi (nevrofysiologisk)

  • Hos alle med klinisk polynevropati
  • Motornevronsykdom (ALS) har normal nevrografi
 • Tynnfiber nevrografi i spesielle tilfeller

  • Ved normal nevrografi, men redusert temperaturfølelse og/eller smerter
 • Spinalvæskeundersøkelse (nevrolog)

  • Mistanke om demyeliniserende tilstand, nevro-borreliose (Lyme sykdom)

Diagnosen

Stilles på bakgrunn av typisk sykehistorie, kliniske funn og målinger

Behandling

 • Behandling av eventuell bakenforliggende sykdom
 • Avhengig av de individuelle symptomer og eventuelle komplikasjoner

Henvisning til nevrolog

 • Alle med progredierende symptomer, pareser eller ustøhet.

Feilaktig diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser)

Litteratur