Vaskulitt og vaskulittsykdommer 4.59/5 (17)

Share ButtonNy hodepine i tinning kan være vaskulitt

Definisjon av vaskulitt

Vaskulitt er blodårebetennelser som er typiske tegn ved vaskulittsykdommene. Disse er oftest  autoimmune sykdommer og sjelde former for revmatisme. Revmatisk betennelse (ikke infeksjon) i blodåreveggene kan ved vaskulitt medføre redusert blodsirkulasjon. Vaskulittdiagnosen bygger på symptomer, resultater fra medisinske undersøkelser og helst vevsprøve (biopsi). Både barn og voksne i alle aldre kan angripes, men hver enkelt vaskulittsykdom har sine spesielle kjennetegn. Det finnes ganske harmløse, men også alvorlige vaskulittsykdommer, og noen angriper bare spesielle aldersgrupper. Riktig diagnose er grunnlaget for best mulig behandling og prognose.

Årsaker

Sykdomsårsakene er ukjente, men når vaskulittsykdommen først har begynt, er kroppens eget immunsystem overaktivt. Immunsystemet angriper ved en feil kroppens egne blodårer (autoimmun sykdom). Blodåreveggene blir betente uten at infeksjon med virus, bakterier, sopp, parasitter eller andre infeksjoner foreligger. Den revmatiske betennelsen fører til at blodåreveggene blir tykke og blodårene kan bli tette (stenoser og okklusjoner).

Symptomer

Blodårebetennelser medfører redusert blodsirkulasjon til hud, nerver og organer. Smerter og skader kan oppstå. Noen føler blodårene hovner opp. Blant de vanligste symptomer er smertefulle sår eller kløe i huden, hodepine og at undersøkelser viser revmatisk betennelse (høy CRP) og skade på nyrer, lunger eller andre organer.

Vaskulitt er betennelse i blodårer


Et utvalg vaskulittsykdommer

Store arterier (pulsårer)

Mellomstore arterier

Små arterier

Vaskulitt i forskjellige pulsårer og vener

Vaskulitt hos barn

Vaskulitt er ikke veldig sjelden hos barn. Blant en million barn får årlig 200 barn en vaskulittsykdom (insidens). Vanligst er Hennoch-Schönleins purpura / IgA vaskulitt (Referanse: Mossberg M, 2018).  Hennoch - Schönlein / IgA vaskulitt (175,5 /million barn/år), Kawasakis sykdom (20,1 /million barn/år),GPA / Wegeners og Mikroskopisk polyangiitis /MPA (0,7 /million barn/år), Polyarteritis nodosa /PAN, Churg-Strauss vaskulitt / EGPA, Takayasus arteritt (0,4 /million barn/år).


Spørsmål som ofte stilles (FAQ) er samlet her

  • Sidene er nært integrert med bindevevssykdommer.no som handler om systemiske bindevevssykdommer og lignende tilstander

Informasjon til fastleger om henvisninger, journalskriving for leger i spesialisering er samlet her (Bindevevssykdommer.no)

Revmatologisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus (OUS) Rikshospitalet

Erfaring med disse sjeldne tilstandene er viktig for å stille presis diagnose, kartlegge sykdomsutbredelse og starte individuelt tilpasset behandling. I Norge er det Revmatologisk avdeling ved OUS som har den største erfaringen med utredning og behandling av systemisk vaskulitt. Kompliserte tilfeller fra hele landet henvises dit. Avdelingen har et nært samarbeid med andre spesialiteter som hudleger, nevrologer, lungeleger, røntgeneleger, nyreleger og patologer. Pasienter bosatt utenfor Oslo får medisinske undersøkelser og oppfølging i samarbeid med lokale revmatologiske avdelinger eller spesialister i revmatologi. Fastleger skal alltid involveres.

Forskning

Pasientene tilbys for forskning inklusjon i et medisinsk register: Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulitt register (NOSVAR). Registeret er basert på samtykke fra pasientene og brukes i flere doktorgradsarbeider. Data fra NOSVAR er brukt i mer enn 50 vitenskapelige arbeider de siste årene.


Nettstedet VASKULITT.no

Bygger på notater fra møter, internasjonale kongresser, lærebøker, internett og innspill fra dyktige kolleger gjennom 30 års arbeid med revmatiske sykdommer.

Reklame og annonser

Vær oppmerksom på at reklame og annonser på Vaskulitt.no styres av eksterne aktører og er ikke relatert til sidenes innhold.

Øyvind Palm, PhD

Spesialist i revmatologi

Ved feil på sidene, vennligst kontakt: palm@nosvar.no

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden