PML (encefalopati)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Progresiv mulitifokal encefalopati (PML)

  • Alvorlig betennelse i hjernen
  • Kan ses hos immunsupprimerte
  • Etter immundempende behandling
  • Forårsaket av JC-virus

Mer her (Bindevevssykdommer.no)

Palm