Progressiv mulitifokal encefalopati (PML), lenke (Bindevevevssykdommer.no) Ingen vurderinger ennå

Share Button

Progresiv mulitifokal encefalopati (PML)

  • Alvorlig betennelse i hjernen
  • Kan ses hos immunsupprimerte
  • Etter immundempende behandling
  • Forårsaket av JC-virus
Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden