Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskriving ved MPA Ingen vurderinger ennå

Share Button

ICD-10: M31.7

Diagnosen basert på

Nekrotiserende vaskulitt (biopsi) med flere enn ett affisert organsystem hvorav nyrer angripes oftest

 • Sykehistorie
 • Undersøkelsesfunn
 • Utelukke lignende tilstand (Differensial-diagnoser)

Sykehistorie

 • Sykdomsdebut (Tidspunkt og symptom)
 • Feber
 • Vekttap (mer enn 3 kg siste 3 måneder?)
 • Nyreaffeksjon
  • Glomerulonefritt: Proteinuri, sylindre, nyresvikt
  • Nyrebiopsi
   • Histologiske funn forenelig med glomerulonefritt
     • Ikke påvist granulomer (GPA, EGPA er differensialdiagnoser)
 • Nerver

 • Hud

 • Mage-tarm
  • Abdominale smerter
 • Lunger

  • Dyspné eller hoste
  • Funn ved HRCT av lunger
 • ANCA

  • MPO (myeloperoxidase) i blod

Klinisk undersøkelse

 • Nyrer
  • Perifert ødem (nefrogent protein-tap)
  • Høyt blodtrykk
  • Urin-undersøkelse (glomerulonefritt?)
  • Typisk histologisk funn ved biopsi
   • Nekrotiserende vaskulitt
 •  Hud
 • Hjertet
 • Lunger
 • Nerver
  • Perifere utfall (sensibilitet og/eller kraft)
 •  Ledd

Laboratoriet

 • Høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR)
 • Kreatinin
 • MPO-ANCA i serum
 • Urin: stiks, protein/kreatinin ratio, mikroskopi

Radiologisk

 • Lunge-manifestasjon forekommer (CT-undersøkelse av lunger)

Biopsi

 • Nekrotiserende vaskulitt
 • Essensiell for å sikre diagnosen

Ved usikker diagnose

Henvisning til spesialist

Pasienter bosatt i Helse region Sør-Øst: Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra andre helse regioner når kapasiteten tillater det.

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden