Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved MPA

Share Button

ICD-10: M31.7

Diagnosen basert på

Nekrotiserende vaskulitt (biopsi) med flere enn ett affisert organsystem hvorav nyrer angripes oftest

 • Sykehistorie
 • Undersøkelsesfunn
 • Utelukke lignende tilstand (Differensialdiagnoser)

Sykehistorie

Klinisk undersøkelse

 • Nyrer
  • Perifert ødem (nefrogent proteintap)
  • Høyt blodtrykk
  • Urin-undersøkelse (glomerulonefritt?)
  • Typisk histologisk funn ved biopsi
   • Nekrotiserende vaskulitt
 •  Hud
 • Hjertet
 • Lunger
 • Nerver
  • Perifere utfall (sensibilitet og/eller kraft)
 •  Ledd

Laboratoriet

 • Høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR)
 • Kreatinin
 • MPO-ANCA i serum
 • Urin: stix, protein/kreatinin, mikroskopi

Radiologisk

 • Lungemanifestasjon forekommer (CT undersøkelse av lunger)

Biopsi

 • Nekrotiserende vaskulitt
 • Essensiell for å sikre diagnosen

Ved usikker diagnose

Henvisning til spesialist

Pasienter bosatt i Helse region Sør-Øst: Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra andre helse regioner når kapasiteten tillater det.

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden