Leukocytoklastisk vaskulitt

Share Button

Illustrasjon; James Heilman, MD/https://commons.wikimedia.org

Stikkord

Dypt røde hudforandringer som ikke lar seg trykke bort (vaskulitt). Diagnose ved vevsprøve (biopsi). Forekommer ved mange ulike sykdommer.

Definisjon

 • Skade og ødem (hevelse) i blodårenes endotele celler, vanligst postcapillære venoler
 • Kan være del av en systemisk vaskulittsykdom, reaksjon på medikamenter og annet

Diagnostisering

 • Hudforandringene lar seg ikke trykke bort og de vedvarer minst 72 timer
 • Erytrocytter (røde blodlegemer) ekstravaskulært (beliggende utenfor blodårene)
 • Fragmenterte (ødelagte) leukocytter med leukocytoclaser (nedbrutt materiale)
 • Fibrin deposisjon i og omkring åren
 • Perivaskulære (omkring blodårene) infiltrater, mest neutrofileVevsprøve (biopsi): Til direkte immunofluorescens (på flytende nitrogen) + formalin fiksert preparat. Evt multiple biopsier
 • Blodprøver
  • Blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, blodceller, leverenzymer, kreatinin, CK, TSH, f-T4, kolesterol, ANA med ENA og DNA, ANCA, lupus antikoagulant, kardiolipin, beta-2-GP. Vurder Hepatitt antistoff (A,B,C), CMV, EBV og HIV
 • Hudbiopsi
  • Helst innen 48 timer etter lesjonen oppsto
  • Ved Henoch-Schönlein legges vevet i saltvann

Sykdomsårsaker

Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser

Behandling

 • Avhengig av eventuell bakenforliggende årsak
 • Prednisolon vurderes

Generelt om vaskulitt kan leses på VASKULITT.no

Litteratur

Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden