Leukocytoklastisk vaskulitt 4.25/5 (4)

Share Button
Vaskulitt

Leukocytoklastisk vaskulitt. Illustrasjon: James Heilman, MD. CC BY SA 3.0

Stikkord

Dypt røde hudforandringer som ikke lar seg trykke bort. Varighet mer enn 24 timer. Diagnose ved vevsprøve (biopsi). Forekommer ved mange ulike sykdommer.

Definisjon

Skade og ødem (hevelse) i blodårenes endotel- celler, vanligst postkapillære venoler som er små blodårer. Ulike årsaker:

Diagnose

Undersøkelser

Hudforandringene lar seg ikke trykke bort og de vedvarer minst 72 timer

Blodprøver

Blodsenkningsreaksjon (SR), CRP, blodceller, leverenzymer, kreatinin, CK, TSH, f-T4, kolesterol, ANA med ENA og DNA, ANCA, lupus antikoagulant, kardiolipin, beta-2-Glykoprotein. Vurder Hepatitt antistoff mor Hepatitt A, B og C), CMV, EBV og HIV

Vevsprøve

Erytrocytter (røde blodlegemer) er ekstravaskulært (beliggende utenfor blodårene)

 • Fragmenterte (ødelagte) leukocytter med leukocytoclaser (nedbrutt materiale)
 • Fibrin deposisjon i og omkring åren
 • Perivaskulære (omkring blodårene) infiltrater, mest neutrofile.
 • Vevsprøve (biopsi): Til direkte immunfluorescens (på flytende nitrogen) + formalin fiksert preparat
 • IgA-nedslag er typisk for Henoch-Schönlein vaskulitt (IGA-vaskulitt)
 •  Hudbiopsi
  • Helst innen 48 timer etter lesjonen oppsto
  • Ved Henoch-Schönlein legges vevet i saltvann

Sykehistorie

For å kartlegge eventuelle bakenforliggende sykdommer kan man i sykehistorien sjekke følgende symptomer:

 • Nye medikamenter eller kost / kostholds-tilskudd
 • Rusmidler
 • Forutgående infeksjons-tegn
 • Feber
 • Leddsmerter (artralgi)
 • Artritt (leddbetennelser)
 • Muskelsmerter
 • Magesmerter
 • Diare
 • Blod i avføringen
 • Hoste
 • Pustebesvær
 • Bihulebetennelse
 • Nevropati (nummenhet, lammelser)
 • Blod i urinen

Undersøkelser i henhold til sykehistorie og symptomer

 • Ledd (hevelser, økt varme, smerte)
 • Muskler (redusert styrke, smerter)
 • Magen (hard, smertefull)
 • Avføringen (spor av blod)
 • Lunger (auskultere, røntgen- eller CT-undersøkelser)
 • Bihuler (CT-undersøkelser)
 • Nerver (sensibilitet, motorikk)
 • Blod-prøver (SR, CRP, blod-celler, lever-enzymer, kreatinin, kreatin-kinase (CK), serum- og urin-elektroforese. Antistoff: CCP, ANA, ANCA. Kryoglobuliner.

Sykdomsårsaker

Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser

Behandling

Avhengig av eventuell bakenforliggende årsak

 • Prednisolon vurderes

Svangerskap

Generelt forventes ikke alvorlige komplikasjoner forutsatt sykdommen er uten symptomer og uten medikamenter før graviditeten. Tilbakefall er oftest begrenset til huden. Forløpet under svangerskap er ellers svært avhengig om det er en bakenforliggende sykdom som forårsaker leukocytoklastisk vaskulitt (referanse: Pagnoux C, 2013)

Litteratur


Denne siden har hatt 4 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden