Leukocytoklastisk vaskulitt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

By James Heilman, MD - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11606899

Stikkord

Dypt røde hudforandringer som ikke lar seg trykke bort (vaskulitt). Diagnose ved vevsprøve (biopsi). Forekommer ved mange ulike sykdommer.

Definisjon

 • Skade og ødem (hevelse) i blodårenes endotele celler, vanligst postcapillære venoler
 • Ulike årsaker. Kan være del av en systemisk vaskulittsykdom, reaksjon på medikamenter og annet

Diagnostisering

 • Hudforandringene lar seg ikke trykke bort og de vedvarer minst 72 timer
 • Erytrocytter (røde blodlegemer) ekstravaskulært (beliggende utenfor blodårene)
 • Fragmenterte (ødelagte) leukocytter med leukocytoclaser (nedbrutt materiale)
 • Fibrin deposisjon i og omkring åren
 • Perivaskulære (omkring blodårene) infiltrater, mest neutrofileVevsprøve (biopsi): Til direkte immunofluorescens (på flytende nitrogen) + formalin fiksert preparat. Evt multiple biopsier

Feil diagnose (lignende tilstander, differensialdiagnoser

 • IgA vaskulitt (Hennoch Schönlein purpura)
  • Likt histologisk bilde, men ved immunflourescens påvises IgA nedslag
 • Urtikariell vaskulitt
  • Svært likt utslett, men ofte noe mer fremtredende, hovent og mindre tett
  • Histologisk (biopsi) færre neutrofile, flere lymfocytter
 • Septisk vaskulitt
  • Tromber (blodpropper) som tetter blodårene
  • Få eller ingen ekstravaserte leukocytter (leukocytoklaser, hvite blodlegemer utenfor blodårene)
 • Sweet syndrom
  • Papillært hudødem i biopsi og diffus inflitrat av neutrofile hvite blodlegemer
  • Sjelden fibrinoide nekrose (i biopsi)
 • Endokarditt (infektsiøs)

Generelt om vaskulitt kan leses på VASKULITT.no

Litteratur

Palm