MAGIC Syndrom 4.5/5 (2)

Share Button
MAGIC
MAGIC syndrom med typisk betennelse i ørebrusk, men også i huden. Illustrasjon: Kuneko Y, Indian J Dermatol (2016). CC BY SA 3.0

Definisjon

MAGIC syndrom (Mouth And Genital ulcers with Inflamed Cartilage) er en vaskulitt-lignende kronisk tilstand med munn- og underlivssår, betente øremuslinger (ørebrusk) og øyebetennelser. Sykdomsårsaken er en autoimmun reaksjon mot type II kollagen, som finnes i øyet og i brusk. Tilstanden ligner både Behçet’s sykdom og relapsing polykondritt. (referanse: Pak S, 2017).

Forekomst

Sykdommen er sjelden med en forekomst (prevalens) på under en pr million innbyggere (referanse: Orphanet, 2021).Den er oftest beskrevet i aldersgruppen 10–59 års alder (gjennomsnitt, 35.8 år; median, 37.0 år) og litt hyppigere blant kvinner (referanse: Kaneko Y, 2016). 

Symptomer

Symptomene er både som ved Behçet’s sykdom og relapsing polykondritt og omfatter følgende:

Diagnose

Pasientene fyller kriterier både for Behcets sykdom og polykondritt.

Lignende sykdommer / Differensialdiagnoser

Behcets sykdom, relapsing polykondritt. Infeksjoner, VEXAS syndrom

Behandling

Ved pågående inflammasjon vurderes indikasjon for behandling med  systemiske kortikosteroider, for eksempel prednisolon, kolkisin, DMARDs og/eller biologiske legemidler, oftest TNF-blokkere (Kaneko Y, 2016; Pak S, 2017).

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden