PANDAS, Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections 4.5/5 (2)

Share Button

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections)

Stikkord

Ukontrollerte bevegelser hos barn. Diskuteres om forutgående infeksjon med streptokokker er utløsende årsak. Mulig PANDAS er variant av andre tilstander.

Definisjon

Sjelden nevrologisk sykdom i sentralnervesystemet som kan være betinget i en autoimmun reaksjon etter infeksjon med gruppe A beta-hemolyttiske streptokokker. PANDAS forekommer hovedsakelig blant barn og unge. Sykdomsmekanismene er kontroversielle. Det diskuteres om PANDAS er en egen sykdom eller en variant av lignende syndromer, inklusiv Tourettes syndrom eller ”pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome” (PANS).

Symptomer

Barn kan brått få ufrivillige muskeltrekninger (TICs), følelsesmessig ustabilitet,  inkontinens for urin, angst og gradvis dårligere håndskrift. Forutgående halsinfeksjon er vanlig. Sykdomsstart kan virke dramatisk.

Utredning

Nevrologvurdering, MR, lumbalpunksjon, EEG. Immunologiske blodprøver inklusiv ANA

Diagnosen: (Ref: Lombroso og Scahill, 2008)

  • TICs eller angsttilstand
  • Nevropsykiatriske symptomer starter før puberteten
  • Brå symptomstart eller episodevise tilbakefall
  • Sammenheng med forutgående streptokokkinfeksjon
  • Fysisk hyperaktivitet og choreiforme bevegelser/rykninger

Feil diagnose (ligenende tilstander / Differentialdiagnoser)

Litteratur

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden