PANDAS

Share Button

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections)

Stikkord

Ukontrollerte bevegelser hos barn. Det er mulig at forutgående infeksjon med streptokokker er utløsende årsak. PANDAS kan også være en variant av andre tilstander.

Definisjon

PANDAS er en sjelden sykdom som kan være en nevrologisk i sentralnervesystemet betinget i en autoimmun reaksjon etter infeksjon med gruppe A beta-hemolyttiske streptokokker. Sykdomsmekanismene er imidlertid kontroversielle, men de tyder ikke på en bakenforliggende vaskulitt, bindevevssykdom eller annen revmatologisk sykdom. PANDAS forekommer hovedsakelig blant barn og unge. Det diskuteres om PANDAS er en egen sykdom eller en variant av lignende syndromer, inklusiv Tourettes syndrom eller ”pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome” (PANS).

Symptomer

Barn kan brått få ufrivillige muskeltrekninger (TICs), følelsesmessig ustabilitet, symptomer på tvangslidelse, inkontinens for urin, angst og gradvis dårligere håndskrift. Forutgående halsinfeksjon beskrives ofte. Sykdomsstart kan virke dramatisk.

Utredning

Nevrologvurdering, MR, lumbalpunksjon, EEG. Immunologiske blodprøver inklusiv ANA

Diagnosen: (Ref: Lombroso og Scahill, 2008)

  • TICs eller angsttilstand
  • Nevropsykiatriske symptomer starter før puberteten
  • Brå symptomstart eller episodevise tilbakefall
  • Sammenheng med forutgående streptokokkinfeksjon
  • Fysisk hyperaktivitet og choreiforme bevegelser/rykninger

Feil diagnose (ligenende tilstander / Differentialdiagnoser)

Behandling

  • Det er ingen enighet om behandling. En gjennomgang av behandlingsaltrnativer her (engelsk faglitteratur): (Referanse: Sigra S, 2018)

Litteratur

Denne siden har hatt 14 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden