PANDAS 3.35/5 (17)

Share Button

PANDAS (Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections)

Stikkord

Ukontrollerte bevegelser hos barn. Forutgående infeksjon med streptokokker kan være utløsende årsak. PANDAS kan også være en variant av andre tilstander.

Definisjon

PANDAS er en sjelden sykdom som kan skyldes nevrologiske forandringer i hjernen betinget i en autoimmun reaksjon etter infeksjon med gruppe A beta-hemolytiske streptokokker. Sykdomsmekanismen er imidlertid kontroversiell. Det er viktig å utelukke andre nevrologiske sykdommer og pågående infeksjoner. Bakenforliggende vaskulitt, bindevevssykdom eller annen revmatologisk sykdom foreligger ikke. PANDAS påvises hovedsakelig blant barn og unge. Det diskuteres om PANDAS er en egen sykdom eller en variant av lignende syndromer, inklusiv Tourettes syndrom eller ”pediatric acute-onset neuropsychiatric syndrome” (PANS).

Symptomer

Forutgående halsinfeksjon beskrives ofte. Sykdomsstart kan virke dramatisk.

 • Ufrivillige muskeltrekninger (TICs)
 • Følelsesmessig ustabilitet
 • Symptomer som ved tvangslidelse
 • Inkontinens for urin
 • Angst
 • Gradvis dårligere håndskrift

Utredning

 • Barnelege
 • Nevrolog / barne-nevrolog
 • MR-undersøkelse
 • Spinalpunksjon
 • EEG
 • Immunologiske blodprøver inklusiv ANA
 • Undersøkelser på streptokokker og andre infeksjoner

Diagnosen

 • TICs eller angsttilstand
 • Nevropsykiatriske symptomer starter før puberteten
 • Brå symptomstart eller episodevise tilbakefall
 • Sammenheng med forutgående streptokokkinfeksjon
 • Fysisk hyperaktivitet og choreiforme bevegelser / rykninger
 • Referanse: Lombroso og Scahill, 2008

Feil diagnose (lignende tilstander / Differensialdiagnoser)

Behandling

 • Det er ingen enighet om hva som er den beste behandling
 • Enkelte har effekt av Prednisolon (kortison) og immunglobuliner
 • En gjennomgang er beskrevet her (engelsk faglitteratur): referanse: Sigra S, 2018

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden