MAGIC Syndrom 4.5/5 (2)

Share Button

Mouth and genital ulcers with inflamed cartilage syndrome (MAGIC syndrom)

Stikkord

Munn- og underlivssår, betente øremuslinger, øyebetennelser

Definisjon

MAGIC syndrom (Mouth And Genital ulcers with Inflamed Cartilage) er en vaskulitt-lignende tilstand med symptomer som overlapper med Behçet’s sykdom og Relapsing Polykondritt.

Forekomst

Sykdommen er sjelden. Den er oftest beskrevet i aldersgruppen 10–59 års alder (gjennomsnitt, 35.8 år; median, 37.0 år) og litt hyppigere blant kvinner (Kaneko Y, 2016). Prevalens; under en pr million innbyggere (Orphanet, 2021).

Symptomer

Munnsår og bruskbetennelse i øremuslingene (kondritt) forekommer hos nær 100%. Underlivssår og artritt hos mer enn 80%.

Øye-manifestasjoner (episkleritt, skleritt, konjunktivitt, keratitt) ses hos over 50%.

Hud-symptomer. Pseudo-follikulitt, vaskulitt, blodpropper  (referanse: Mendes do Nascimento AC, 2013)

Aortaaneurisme er også en komplikasjon som må vurderes  (referanse: Mekinan A, 2009)

Diagnose

Pasientene fyller kriterier både for Behcets sykdom og polykondritt.

Lignende sykdommer / Differensialdiagnoser

Behcets sykdom, relapsing polykondritt. Infeksjoner, VEXAS syndrom

Behandling

Ved pågående inflammasjon vurderes indikasjon for behandling med  systemiske kortikosteroider, DMARDs og/eller biologiske legemidler, oftest TNF-blokkere (Kaneko Y, 2016).

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden