MAGIC Syndrom 4.5/5 (2)

Share Button

Mouth and genital ulcers with inflamed cartilage syndrome (MAGIC syndrom)

Stikkord

Munn- og underlivssår, betente øremuslinger, øyebetennelser

Definisjon

Vaskulitt-lignende syndrom med symptomer som overlapper med Behçet’s sykdom og Relapsing Polykondritt

Symptomer

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden