MAGIC, Mouth and genital ulcers with inflamed cartilage syndrome

Share Button

Illustrasjon: Kuneko Y, Indian J Dermatol (2016)

Mouth and genital ulcers with inflamed cartilage syndrome (MAGIC syndrom)

Stikkord

Munn- og underlivssår, betente øremuslinger, øyebetennelser

Definisjon

Vaskulitt-lignende syndrom med sykdomstrekk som overlapper med Behçets sykdom og relapsing polychondritt

Symptomer

Munnsår og bruskbetennelse i øremuslingene (chondritt) forekommer hos nær 100%.Underlivssår og artritt hos mer enn 80%, mens øyeaffeksjon (episkleritt, skleritt, konjunktivitt, keratitt) ses hos over 50%. Pseudofollikulitt, kutan vaskulitt, tromboser og uveitt er andre symptomer (Ref: Mendes do Nascimento AC, 2013).

Aortaaneurisme er også en komplikasjon som må vurderes (Ref.Mekinan A, 2009)

Litteratur

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden