Vaskulitt

Print Friendly
Share Button

Vaskulitt-sykdommene (og bindevevssykdommer) er potensielt alvorlige, sjeldne blodårebetennelser, hvorav mange betegnes som revmatisme («revma») og tilhører faget revmatologi.

Definisjon

Vaskulitter er revmatisk betennelse i blodåreveggene, egentlig definert ut i fra vevsprøve (biopsi). Det påvises da typisk revmatisk betennelse (ikke infeksjon). Ikke alltid kan en ta vevsprøve, og resultatene fra vevsprøver skiller vanligvis ikke de ulike vaskulittsykdommene fra hverandre. Diagnosene stilles derfor oftest på bakgrunn av typiske kjennetegn i sykehistorie og undersøkelsesfunn.

Sykdomsårsaker

Sykdomsårsakene er ukjente, men når de først har begynt, er kroppens eget immunsystem for aktivt. Ved en feil angriper immunsystemet egne blodårer (autoimmun sykdom). Blodårene som forsørger de ulike organer blir da betente uten at infeksjon med virus, bakterier, sopp, parasitter eller annet foreligger. Den revmatiske betennelsen kan føre til at blodårene tetter seg til, noe som medfører smerter, og organskader kan oppstå.

Et utvalg vaskulittsykdommer

Vaskulitt i store arterier (pulsårer)

Vaskulitt i mellomstore arterier

Vaskulitt i små arterier

Vaskulitt i forskjellige pulsårer og vener

Spørsmål som ofte stilles (FAQ) er samlet her

Informasjon til fastleger, leger i spesialisering og andre her

Revmatologisk seksjon Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet

Erfaring med disse sjeldne tilstandene er viktig for å stille presis diagnose, kartlegge sykdomsutbredelse og starte individuelt tilpasset behandling. De fleste pasienter vil ha nytte av en vurdering fra en avdeling som har mange pasienter og nært samarbeid med andre spesialiteter som hudleger, nevrologer, lungeleger, øre-nese hals leger og nyreleger. Senere oppfølging kan uansett gjøres i samarbeid med lokal avdeling. Det er etablert et godt samarbeid mellom Revmatologisk seksjon OUS, Rikshospitalet og de aller fleste lokale revmatologiske avdelinger, spesialister i revmatologi og fastleger.

Ved Revmatologisk seksjon, OUS, Rikshospitalet brukes mer spesialiserte utredningsprosedyrer og avanserte retningslinjer for behandling siden spesielt kompliserte tilfeller ofte behandles der. I Norge er det denne seksjonen som har størst erfaring med utredning og behandling av systemisk vaskulitt. Kompliserte tilfeller fra hele landet henvises ofte dit.

Forskning

For forskning og kvalitetssikring tilbys inklusjon i Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR). Registeret som er basert på samtykke fra pasientene, brukes i flere pågående doktorgradsarbeider og har vært grunnlag for mer enn 20 vitenskapelige arbeider de siste 5 år.

Mer informasjon om vaskulitt finner du her (amerikansk side)

VASKULITT.no

  • Bygger på egne notater, møter, kongresser, lærebøker, internett og innspill fra dyktige kolleger gjennom nær 30 års arbeid med revmatisk sykdommer
  • Antall årlige sidevisninger: 81.072

  • Antall årlige «treff» på nettstedet:156.720

  • Økonomi- og kommersielle interesser: Ingen

Øyvind Palm, dr. med.

Spesialist i revmatologi

palm@nosvar.no

(2016)