Vaskulitt

Print Friendly
Share Button

Definisjon

Vaskulitt-sykdommene er potensielt alvorlige, sjeldne blodårebetennelser, hvorav mange betegnes som revmatisme («revma») og tilhører faget revmatologi. Betennelsen i blodåreveggene, defineres egentlig definert ut i fra vevsprøve (biopsi). Det påvises typisk revmatisk betennelse (ikke infeksjon). Ikke alltid kan en ta vevsprøve, men bygger diagnosen på symptomer og resultater fra andre undersøkelser.

Sykdomsårsaker

Sykdomsårsakene er ukjente, men når vaskulitt-sykdommen først har begynt, er kroppens eget immunsystem for aktivt. Ved en feil angriper det egne blodårer (autoimmun sykdom). Blodårer blir da betente uten at infeksjon med virus, bakterier, sopp, parasitter eller annet foreligger. Den revmatiske betennelsen kan føre til at blodårene som forsørger organer tetter seg til. Redusert blodsirkulasjon medfører smerter, og organskader kan oppstå.


Et utvalg vaskulittsykdommer

Vaskulitt i store arterier (pulsårer)

Vaskulitt i mellomstore arterier

Vaskulitt i små arterier

Vaskulitt i forskjellige pulsårer og vener


Spørsmål som ofte stilles (FAQ) er samlet her

Informasjon til fastleger om henvisninger, journalskriving for leger i spesialisering er samlet her

Revmatologisk seksjon Oslo Universitetssykehus (OUS), Rikshospitalet

Erfaring med disse sjeldne tilstandene er viktig for å stille presis diagnose, kartlegge sykdomsutbredelse og starte individuelt tilpasset behandling. I Norge er det denne seksjonen som har størst erfaring med utredning og behandling av systemisk vaskulitt. Kompliserte tilfeller fra hele landet henvises ofte dit. Nært samarbeid med andre spesialiteter som hudleger, nevrologer, lungeleger, øre-nese hals leger og nyreleger er også viktig. For pasienter bosatt utenfor Oslo gjøres senere oppfølging i samarbeid med lokal revmatologisk avdeling, spesialister i revmatologi og fastleger.

Forskning

For forskning og kvalitetssikring tilbys inklusjon i Norsk systemisk bindevevssykdom og vaskulittregister (NOSVAR). Registeret er basert på samtykke fra pasientene og brukes i flere pågående doktorgradsarbeider. Data fra NOSVAR er brukt i mer enn 50 vitenskapelige arbeider de siste aårene.


VASKULITT.no

Bygger på egne notater fra møter, internasjonale kongresser, lærebøker, internett og innspill fra dyktige kolleger gjennom 30 års arbeid med revmatiske sykdommer

Øyvind Palm, dr. med.

Spesialist i revmatologi

Ved feil på sidene, vennligst kontakt: palm@nosvar.no