Kriterier for klassifisering av GPA/Wegener (ACR 1990)

Share Button

Minst 2 av (sens 88%, spes 92%) (Ref: Leavitt, RY, 1990)

  1. Urinsediment m. Erytrocytter / Ery
  2. Røntgen av thorax: Noduli, Kaviteter, Infiltrater
  3. Orale ulcera eller nesetetthet
  4. Histologisk granulomatøs infiltrasjon

OBS! Kriteriene er ikke gode for å skille ut MPA eller non-vaskulitt sykdommer. CT er bedre enn røtgenundersøkelse

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden