Journalskriving Stikkord for Wegeners granulomatose (GPA)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Granulomatose med polyagiitt (GPA, Wegeners granulomatose)

Diagnosen er basert på

 • Bihuler
 • Øyne
 • Nese
 • Hørsel
 • Lunge/trachea
 • Nyrer
 • Biopsi (granulomer)
 • Hud
 • Ledd
 • Nerver
 • Antistoff: ANCA (PR3)

Sykehistorie

 • Debut-symptom og tidspunkt
 • Øvre luftveismanifestasjoner
  • Sinusitt, otitt
  • Neseforandringer (sadelnese?)
  • Funn ved biopsi fra neseslimhinne
 • Lungeaffeksjon
  • Dyspne/Hoste/Hemopthyse
  • Funn ved HRCT av lunger evt. Lungebiopsi
  • Trachea stenose
 • Nyreaffeksjon
  • Urin-funn (protein, erythrocytter)
  • Nyresvikt/Hypertensjon
  • Funn ved nyrebiopsi
 • Hud ulcerasjoner
 • Nerver
  • Perifere nerver
  • CNS
 • ANCA (PR3)
 • Immunmodulerende behandling
  • Sendoxan, Methotrexate, Imurel, CellCept, annet
 • Prednisolondose og annen immunsuppresjon nå

Medikamentliste og allergier

 • Tobakk (nå, tidligere, aldri)
 • Alkohol, andre rusmidler (amfetamin?)

Årsak til konsultasjonen nå

 • Sykdomsaktivitet
  • Symptomer (allmenntilstand,ledd, hud, nese, ører, bihuler, organer)
  • Vekt tap (kg) siste 3 mnd
  • Nattesvette/feber
  • PR3-ANCA, blodsenkningsreasjonSR, CRP
  • Urinprøve (erytrocytter, proteiner)
 • Medikament-endringer (Hvorfor)

Klinisk status

 • Lunger, hjerte, blodtrykk, puls, neseskjelett (sadelnese), øyne (rødhet, tåreflod:tette tårekanaler), hørsel, hud, ledd, nevrogene utfall, ødemer
 • Vurder å estimere sykdomsaktivitet ved BVAS

Tips om videre utredning her

Differensialdiagnoser, vennligst se her

 

Plan for konsultasjonen /sykehusoppholdet

Wegeners granulomatose / GPA (Granulomatose med PolyAngiitt) her

Palm