Henvisning til spesialist, Wegeners granulomatose (GPA)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

GPA/Wegeners granulomatose er en alvorlig systemsykdom som ofte begynner med kronisk betennelse i bihuler, ører eller nese, akutt med lungeblødning eller glomerulonefritt.

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om sykdommen
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
  • Ubehandlet, aktiv GPA med organsymptomer må alltid behandles raskt: Ring sykehuset (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose: Vennligst les om differensialdiagnoser her

 • Henvisning til spesialist er alltid aktuelt ved begrunnet mistanke om GPA / Wegeners granulomatose

Sykehistorie

 • Allmenntilstand (systemisk inflammasjon over tid)
  • Vekttap (flere kilo over få måneder)
  • Sykdomsfølelse
 • Symptomer fra øvre luftveier
  • Sinusitt
  • Otitt
 • Nedre luftveier
 • Øyne
  • Røde øyne,
  • Smerter (øyeinflammasjon)
  • Synsforstyrrelse
 • Hørsel
  • Tinnitus
  • Redusert hørsel
 • Nyrer
  • Glomerulonefritt (protein- og erytrocytturi, sylindre)
 • Nevrologisk
  • Pareser/nevropatier (nervus facialis, perifere nerver)
  • Hodepine (CNS)
 • Hud
  • Ulcerasjoner, nekroser

Klinisk undersøkelse

 • Nasal tale
 • Røde øyne (øyelege)
 • Dyspne: Lungeauskultasjon
 • Inspeksjon av hud
 • Sadelnese
 • Artritt

Laboratorie/radiologi/biopsi/bronchoslopi- undersøkelser

 • Blodprøver
  • Noe forhøyet blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP
 • Urin stix (hematuri eller røde blodcellesylindre)
 • CT undersøkelse av lunger (eller røntgen av lunger)
 • CT undersøkelse eller MR av bihuler (destruksjoner i skjelett: “postoperative forandringer”), nese og hørselsorgan

Noen differensialdiagnoser

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo: Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Mer om Wegeners granulomatose / GPA (Granulomatose med PolyAngiitt) her (Vaskulitt.no)

Palm