Journalskriving Stikkord for Temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Arteritis temporalis ICD-10: M 31.5

Diagnosen er basert på

 • Ny hodepine, øm temporalis arterie, påvirket allmenntilstand, høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR), histologi, affeksjon av store arterier, polymyalgia

Sykehistorie

 • Sykdomsdebut (tid og symptom)
 • Hodepine (Lokalisering: tinning, occipitalt, en- eller tosidig)
 • Smerter over arteria temporalis
 • Synsforstyrrelse (tåkesyn, synsfeltutfall, diplopi, flimmer)
 • Svimmelhet, tinnitus, redusert hørsel (sjelden)
 • Kjeve klaudikasjon (forskjellig fra kjeveleddsmerte)
 • Skalp smerter eller nekrose
 • Polymyalgia revmatika (40%)
 • Klaudikation i ekstremiteter (sjelden)
 • Aortaaneurisme
 • Artritt
 • Vekttap, feber, nattesvette
 • Histologiske funn ved biopsi
 • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP ved diagnosetidspunkt
 • Funn ved ultralyd av arteria temporalis
 • Behandling (steroid-dose)

Medikamentliste og allergier

 • Tobakk (nå, tidliger, aldri)
 • Alkohol, andre rusmidler

Klinisk status

 • Palpere temporalarterier (ømhet, puls?, hovne arterier?)
 • Perifer puls i ekstremiteter og karotider bilateralt
 • Palpere abdomen (aneurisme?)
 • Auskultasjon av halskar, percordium og abdomen (stenose lyder?)
 • Vanlig klinisk organstatus
 • Perifere ledd (artritt?)

Årsak til konsultasjonen nå

 • Sykdomsaktivitet
  • Vekttap (antall kg siste 3 mnd)
  • Nattesvette/feber
  • Hodepine (temporal, occipital, på en side?)
  • Brystsmerter, abdominale plager
  • Synstap
  • Blodsenkningsreaksjon (SR), CRP
 • Medikamentendring (hvorfor?)

Plan for konsultasjonen / sykehusoppholdet

Generelt om temporal arteritt her (VASKULITT.no)

Palm