Utredning Sjekkliste Temporal arteritt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Anamnese

 • Alder: 50 år eller eldre
 • Ny hodepine (lokalisering, stikkende, lokalisert)
 • Påvirket allmenntilstand (Ny nattesvette, feber, vekttap) uten påvist infeksjon
 • Polymyalgia revmatika (tilkommet betydelig morgenstivhet i proksimale muskler hos 50%)
 • Synstap, dipopi, tåkesyn
 • Kjeveklaudikasjon (ikke forveksle kjeveleddsmerter)
 • Tinnitus, vertigo
 • Høy CRP og SR
 • Øm tinningarterie
 • Påvist veggfortykkelse/inflammasjonsmistanke i store arterier (CT/MR/PET) uten vesentlig aterosklerose
 • Temporalarteriebiopsi positiv

Utredning som kan vurderes

 • Klinisk: Temporalarterier
 • Occipitale symptomer og funn ved palpasjon?
 • Skalpømhet
 •  Sjekk perifer puls i a.radialis og fotpulser (a. dorsalis pedis og a tibilais posterior)
 • Blodtrykk begge overarmer (sideforskjell >10mmHg systolisk?)
 • Auskultasjon: Arterielle stenoselyder over hals, thorax, abdomen?)
 • Tegn til synstap utredes av øyelege
 • Blodprøver: SR, CRP, celletellinger, lever- og nyrefunksjon, elektroforese, blodsukker
 • Abdomen: Auskultasjon og palpasjon (Stenoselyder, aneurisme)

Supplerede undersøkelser som kan vurderes

Differensialdiagnostisk: Vurder infeksjon, malignitet, annen revmatisk sykdom.

Generelt om temporal arteritt her (VASKULITT.no)

Palm 2015