Øyet ved temporalis arteritt 5/5 (2)

Share Button
Temporalis arteritt

Øye-bakgrunnen (retina) ved Temporalis arteritt med synstap. Pacelli F, 2012. CC Openi

  • Omtrent 15-20% får affeksjon av arteria ophtalmica med risiko for synstap
  • Øye-avdeling kan undersøke blod-sirkulasjonen til retina (arteria centralis retinae) ved fluorescein-angiografi
  • Plutselig blindhet i hele eller deler av synsfeltet
  • Amaurosis fugax (forbigående synstap)
  • Diplopi (Dobbeltsyn)
  • Lavt øyetrykk
  • Iskemisk optikusnevropati
  • Cortical blindhet (hjerneskade)

Litteratur

Generelt om temporalis arteritt her (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden