Øyet ved temporalis arteritt

Share Button
  • Omtrent 15-20% får affeksjon av arteria ophtalmica med risiko for synstap
  • Øyeavdeling kan undersøke blodsirkulasjonen til retina (aretria centralis retinae) ved fluorescein-angiografi
  • Plutselig blindhet i hele eller deler av synsfeltet
  • Amaurosis fugax (forbigående synstap)
  • Diplopi (Dobbeltsyn)
  • Lavt øyetrykk
  • Iskjemisk optikuksnevropati
  • Cortical blindhet (hjerneskade)

Litteratur

Generelt om temporalis arteritt her (VASKULITT.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden