Øyet ved temporal arteritt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button
  • Omtrent 30% får affeksjon av arteria ophtalmica med risiko for synstap
  • Øyeavdeling kan undersøke blodsirkulasjonen til retina (aretria centralis retinae) ved fluorescein-angiografi
  • Plutselig blindhet i hele eller deler av synsfeltet
  • Amaurosis fugax (forbigående synstap)
  • Diplopi (Dobbeltsyn)
  • Lavt øyetrykk
  • Iskjemisk optikuksnevropati
  • Cortical blindhet (hjerneskade)

Litteratur

Generelt om temporal arteritt her (VASKULITT.no)