Henvisning til spesialist, temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Er behandling startet?
 • Henvisning til revmatolog anbefales fordi sykdommen vil kreve prednisolon over minst 1-2 år. Selv om dosen er riktig, vil bivirkninger sannsynligvis oppstå.

Synstap

 • Ved mistanke om ny øye-affeksjon må øyeavdeling bli kontaktet samme døgn
  • Behandling: Høy dose steroider påbegynnes (Prednisolon 60 mg/dag eller SoluMedrol i.v.)

Anamnese

 • Alder: Minst 50 år eller eldre (sjelden tidligere enn 65 års alder)
 • Ny hodepine (lokalisering i tinninger)
 • Påvirket allmenntilstand (ny nattesvette, feber, vekttap)
 • Polymyalgia revmatika (tilkommet betydelig morgenstivhet i proksimale muskler hos 40% av pasientene)
 • Synstap, dipopi, tåkesyn
  • Kontakt øyelege som tar imot pasienten samme dag
 • Kjeve-klaudikasjon (ikke forveksle med kjeveleddsmerter)
 • Tinnitus, vertigo

Medisinske undersøkelser

 • Øm, ofte prominerende tinning arterie ved palpasjon
 • Sjekk blodtrykk på begge armer
 • Perifer puls i arteria radialis på begge armer, arteria carotis på halsen (begge sider) og puls i begge føtter (a. dorsalis pedis og a. tibilais posterior), eventuelt også i lysker
 • Palper abdomen (aneurisme?)
 • Blodprøver
  • Høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR) nesten svært høye verdier

Medisinske undersøkelser som også kan vurderes

 • Ultralyd av temporalis arterier (“Halo” /ødem i arterieveggen?)
 • Temporalis arterie biopsi (kirurgisk poliklinikk)
 • CT undersøkelser av aorta (for å utelukke aneurismer)

Differensialdiagnoser, vennligst les her

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo: Revmatologisk seksjon, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Generelt om temporal arteritt her (VASKULITT.no)

Palm