Differensialdiagnoser ved Temporalis arteritt/Arteritis temporalis/Kjempecellearteritt 5/5 (1)

Share Button

Differensialdiagnoser (lignende tilstander)

Generelt om temporalis arteritt her (VASKULITT.no)

Denne siden har hatt 3 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden