Differensialdiagnoser ved Temporalis arteritt/Arteritis temporalis/Kjempecellearteritt

Share Button

Differensialdiagnoser (lignende tilstander)

Generelt om temporalis arteritt her (VASKULITT.no)

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden