Svangerskap ved Takayasus arteritt

Share Button

Generelt

Takayasus arteritt angriper store pulsårer, oftest hos unge, fertile kvinner

 • Vanligvis kan svangerskap gjennomføres, men spesialistvurdering på forhånd kan være avgjørende
 • Spesielt vurderes om betente, trange blodårer, mulige aneurismer (utposninger)  og indre organer tåler den ekstra belastningen som et eventuelt svangerskap innebærer
 • Også om medikamentene fortsatt kan brukes må gjennomgås (les mer her)

Legeundersøkelsen

 • Legeundersøkelse med blodtrykksmålinger på begge overarmer og hvis trange årer der, måles også på lårene. Puls i armer, føtter og på hals. En lytter (auskulterer) eventuelle bilyder på hals, over bryst og mageområdene
 • Det måles ”betennelsesprøver” som blodsenkning (SR) og CRP, samt undersøkelser for nyre funksjon (kreatinin, GFR), hjertet (EKG, Ekko, pro-BNP). Ved spesiell sykdomsaffeksjon suppleres med andre undersøkelser
 • Ved svangerskapsønske og utvidet (ektatisk) aorta ascendens anbefales operasjon i forkant dersom diameter fra 4-4,5 cm (Referanse Hiatzka LF et al, AccF/AHA Guidelines, Circulation 2010; Regitz-Zagrosek V European Guidelines, Euro Heart J 2011)

Sykdomsaktivitet og påvirkning av fosteret

 • En forventer ikke at svangerskapet verken forverrer eller forbedrer sykdomsaktiviteten
 • Vanligvis påvirkes ikke fosteret av sykdommen, men økt risiko for spontanabort, dødfødsel, tidligfødsel og svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er rapportert
 • Hvis  blodåreforandringer i nyre, mage og tarmområdene, synes blodsirkulasjonsproblemer og komplikasjoner mot slutten av svangerskap å være økt
 • De fleste føder på vanlig, vaginal måte. Ved store blodåreforandringer eller hjerteaffeksjon må keisersnitt (sectio) vurderes for ikke å overbelaste disse organene under fødselen
 • Litteratur: Gudbrandsson B, 2016

Mer om svangerskap ved revmatiske sykdommer her (Bindevevssykdommer.no)

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden