Svangerskap & Takayasus

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Sykdommen angriper store pulsårer, oftest hos unge, fertile kvinner. Vanligvis kan svangerskap gjennomføres, men spesialistvurdering på forhånd kan være avgjørende. Spesielt vurderes om betente, trange blodårer og indre organer tåler den ekstra belastningen som et eventuelt svangerskap innebærer. Også om medikamentene fortsatt kan brukes må gjennomgås. Følgende er aktuelt før graviditet:

 • Sykdommen angriper store pulsårer, oftest hos unge, fertile kvinner.
 • Vanligvis kan svangerskap gjennomføres, men spesialistvurdering på forhånd kan være avgjørende.
 • Spesielt vurderes om betente, trange blodårer og indre organer tåler den ekstra belastningen som et eventuelt svangerskap innebærer.
 • Også om medikamentene fortsatt kan brukes må gjennomgås (se ovenfor).
 • Legeundersøkelse med blodtrykksmålinger på begge overarmer og hvis trange årer der, måles også på lårene. Puls i armer, føtter og på hals. En lytter (auskulterer) eventuelle bilyder på hals, over bryst og mageområdene
 • Det måles ”betennelsesprøver” som blodsenkning (SR) og CRP, samt undersøkelser for nyre funksjon (kreatinin, GFR), hjertet (EKG, Ekko, pro-BNP). Ved spesiell sykdomsaffeksjon suppleres med andre undersøkelser
 • Ved svangerskapsønske og utvidet (ektatisk) aorta ascendens anbefales operasjon i forkant dersom diameter fra 4-4,5 cm (Referanse Hiatzka LF et al, AccF/AHA Guidelines, Circulation 2010; Regitz-Zagrosek V European Guidelines, Euro Heart J 2011)
 • En forventer ikke at svangerskapet verken forverrer eller forbedrer sykdomsaktiviteten
 • Vanligvis påvirkes ikke fosteret av sykdommen, men økt risiko for spontanabort, dødfødsel, tidligfødsel og svangerskapsforgiftning (preeklampsi) er rapportert
 • Hvis  blodåreforandringer i nyre, mage og tarmområdene, synes blodsirkulasjonsproblemer og komplikasjoner mot slutten av svangerskap å være økt
 • De fleste føder på vanlig, vaginal måte. Ved store blodåreforandringer eller hjerteaffeksjon må keisersnitt (sectio) vurderes for ikke å overbelaste disse organene under fødselen

Informasjon om svangerskap og revmatisk sykdom finnes også her og under de enkelte diagnoser på Bindevevssykdommer.no og Vaskulitt.no.

Generelt om svangerskap ved revmatisk sykdom her (BINDVEVESSYKDOMMER.no)

Nasjonalt kompetansesenter for Svangerskap og revmatisk sykdom ved St Olavs Hospital i Trondheim informerer også.

Informasjon om Takayasus arteritt her (VASKULITT.NO)

Palm 2016