Journalskriving Stikkord for Takayasus (ICD10: M 31.4)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Medikamentliste og allergier

 • Tobakk (nå tidligere, aldri)
 • Alkohol og andre rusmidler

Vekttap siste 3 mnd (antall kg)

Årsak til konsultasjonen nå

 • Sykdomsaktivitet
  • Økende symptomer (nattesvette, feber, carotidyni, brystsmerter, klaudikasjon)
  • Blodsenkningsreaksjon (SR), CRP
  • Nye stenoser / okklusjoner i arterier
  • PET/CT med tegn til aktiv inflammasjon
 • Medikament-justering (Hvorfor?)
 • Ønske om graviditet

Klinisk undersøkelse (se også utredning)

 • Organstatus (Hjerte, lunge, blodtrykk: begge overarmer, eventuelt måling på lår eller legg)
 • Puls distalt i alle ekstremiteter og over begge karotis
 • Stenose lyder (auskultere): hals, precordium, abdominalt
 • Atritt?
 • Hud (erythema nodosum)
 • Lymfeknuter (forstørret ved generell inflammasjon

Supplerende undersøkelser

 • EKG
 • Doppler halskar
 • MR eller CT angiografi
 • PET/CT?

Plan for sykehusoppholdet/konsultasjonen

Generell informasjon om Takayasus arteritt, vennligst se her (VASKULITT.NO)

Barn med Takayasus arteritt, vennligst se informasjon her

Palm