Utredning Sjekkliste for Takayasus

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Anamnese

 • Unge kvinner affiseres hyppigst
 • Redusert allmenntilstand  (utmattet, nattesvette, litt feber, vekttap) uten åpenbar årsak
 • CRP og SR forhøyet
 • Klaudikasjon i arm(er) eller ben
 • Smerter på halsen (carotidyni)
 • Synsforstyrrelser (flimmer, tåke, diplopi, synfeltutfall)
 • Smerter i brystet (aortabue og andre kar)
 • Abdominale smerter (mageområdet)(visecerale arterier og nyrearterier)
 • Økt blodtrykk (nyrearterier)
 • Hjerteinfarkt (coronarkar)
 • Slag (precerebrale kar)

Klinisk undersøkelser som kan vurderes

 • Registrer vekt (vekttap?) og allmenntilstand (feber?)
 • Pulsstatus (palpasjon og auskultasjon) bilateralt: a radialis, a carotis, fotpuls (a. tib.post & a. dors pedis), Aorta abdominalis og nyrearterier
 • Blodtrykk begge overarmer og begge lår (bred mansjett) (hypertoni ved nyrearterieaffeksjon. Sideforskjell >10mmHg ved ensidig a.subcavia-affeksjon)
 • Auskultasjon av cor (stenose/dusjlyder), a. subcalvia/brachialis, pulm
 • Leddundersøkelse ved symptomer
 • Øyelege hvis vedvarende symptomer

Supplerende utredning som kan vurderes

 • CT eller MR-angiografi av thorakale og abdominale kar.
 • PET/CT hvis behov
 • EKG
 • Ekko-cor (aortaklaff insuffisiens ved ektasi i aorta ascendens?)
 • Ultralyd halskar (ofte via nevrolog)
 • Vurdering av karkirurg (ved betydelig iskjemi)
 •  Ved debutalder >50 år gjøres biopsi av arteria temporalis for å utelukke temporal arteritt som differensialdiagnose

Differensialdiagnoser her

Informasjon om Takayasus arteritt her (VASKULITT.NO)

Palm 2016