Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskrivning ved Takayasus arteritt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

ICD-10: M34.1

Diagnosen er basert på

 • Sykehistorie
 • Underøskelsesfunn
  • Klinisk undersøkelse
  • Radiografiske funn
  • Laboratorieprøver

Sykehistorie

*Inngår i ACR kriterier (1990)

 • *Debutalder under 40 år
  • Unge kvinner affiseres hyppigst
  • Redusert allmenntilstand (utmattet, nattesvette, litt feber, vekttap) uten åpenbar annen årsak
 • *Klaudikasjon i arm(er) eller ben
  • «Melkesyre» når en bruker armene over horisontalt nivå
 • *Redusert puls i en eller begge armer
 • *Blodtrykksforskjell mer enn 10 mm Hg mellom armene
 • *Bilyd (stenoselyd) over aorta eller a. pulmonalis
 • *Angiografi med avsmalning av aorta eller de primære grenene eller proksimale arterier i over eller underekstremiteter
 • Smerter på halsen (carotidyni) ved høy sykdomsaktivitet
 • Smerter i brystet (aortabue og andre arterier) ved høy sykdomsaktivitet
 • Hud (erythema nodosum) ved høy sykdomsaktivitet
 • Synsforstyrrelser (flimmer, tåke, diplopi, synsfelt utfall)
 • Økt blodtrykk (nyrearterier)
 • Angina pectoris eller hjerteinfarkt (coronarkar)
 • Slag (precerebrale kar)
 • Artritt
 • Abdominale smerter (mageområdet) (viscerale arterier og nyrearterier)
 • CRP og SR forhøyet

Kliniske undersøkelser

 • Redusert allmenntilstand (feber?), vekttap?
 • Puls status
  • Palpasjon bilateralt
   • a radialis
   • a carotis
   • fotpuls (a. tib.post & a. dors pedis)
  • aorta abdominalis
  • nyrearterier
 • Auskultasjon
  • Stenoselyder (dusj-lyder)
   • Hjertet (stenose/dusjlyder),
   • arteria subcalvia/brachialis
   • arteria carotis
   • aorta abdominalis og nyrearterier
  • Halskar
  • Precordium (inklusiv subclavia-områder mot skuldre),
  • Abdominale kar (aorta og nyrearterier).
  • Aortaklaff insuffisiens
 • Blodtrykk begge overarmer og begge lår (bred mansjett) (hypertoni ved nyrearterieaffeksjon.
  • Sideforskjell >10mmHg ved ensidig a.subcavia-affeksjon)
 • Leddundersøkelse ved symptomer
 • Øyelege hvis vedvarende øye symptomer
  • Synstap
  • Synsfelt

Laboratorieprøver

 • CRP og blodsenkningsreaksjon (SR) tydelig forhøyet
 • Antistoff i blod (ANA, ANCA, CCP) forventes ikke
 • Urin
  • Forventes normal

Hjerteundersøkelser

 • EKG
 • Ekko-cor (aortaklaff insuffisiens ved ektasi i aorta ascendens?)

Radiografisk

Karkirurg (thorax-kirurg)

 • Vurdering av karkirurg (ved betydelig iskjemi)

Biopsi

 • Ved debutalder >50 år gjøres biopsi av arteria temporalis for å utelukke temporalis arteritt som differensialdiagnose

Usikker diagnose?

Henvisning til spesialist

Generell informasjon om Takayasus arteritt, vennligst se her (VASKULITT.NO)

Barn med Takayasus arteritt, vennligst se informasjon her