Nøkkelord ved Utredning, Henvisning og Journalskriving ved Takayasus arteritt 5/5 (3)

Share Button

ICD-10: M34.1

Diagnosen er basert på

 • Sykehistorie
 • Undersøkelsesfunn
  • Klinisk undersøkelse
  • Radiografiske funn
  • Laboratorieprøver

Sykehistorie

*Inngår i ACR kriterier (1990)

 • *Debutalder under 40 år
  • Unge kvinner affiseres hyppigst
  • Redusert allmenntilstand (utmattet, nattesvette, litt feber, vekttap) uten åpenbar annen årsak
 • *Klaudikasjon i arm(er) eller ben
  • «Melkesyre» når en bruker armene over horisontalt nivå
 • *Redusert puls i en eller begge armer
 • *Blodtrykksforskjell mer enn 10 mm Hg mellom armene
 • *Bilyd (stenoselyd) over aorta eller a. pulmonalis
 • *Angiografi med avsmalning av aorta eller de primære grenene eller proksimale arterier i over eller underekstremiteter
 • Smerter på halsen (carotidyni) ved høy sykdomsaktivitet
 • Smerter i brystet (aorta-bue og andre arterier) ved høy sykdomsaktivitet
 • Hud (erythema nodosum) ved høy sykdomsaktivitet
 • Synsforstyrrelser (flimmer, tåke, diplopi, synsfelt utfall)
 • Økt blodtrykk (nyrearterier)
 • Angina pectoris eller hjerteinfarkt (koronar-kar)
 • Slag (precerebrale kar)
 • Artritt
 • Abdominale smerter (mageområdet) (viscerale arterier og nyrearterier)
 • CRP og senkningsreaksjon (SR) forhøyet

Kliniske undersøkelser

 • Redusert allmenntilstand (feber?), vekttap?
 • Puls status
  • Palpasjon bilateralt
   • a radialis
   • a carotis
   • Fotpuls (arteria. tibialis. posterior og  dorsalis pedis)
  • Aorta abdominalis
  • Nyrearterier
 • Auskultasjon
  • Stenoselyder (dusj-lyder)
   • Hjertet (stenose/dusjlyder),
   • Arteria subcalvia/brachiocephalicus
   • Arteria carotis
   • Aorta abdominalis og nyrearterier
  • Halskar
  • Precordium (inklusiv subclavia-områder mot skuldre),
  • Abdominale kar (aorta og nyrearterier).
  • Aortaklaff insuffisiens
 • Blodtrykk begge overarmer og begge lår eller legger (bred mansjett) (hypertoni ved nyrearterieaffeksjon
  • Sideforskjell >10mmHg ved ensidig a. subclavia-affeksjon)
 • Leddundersøkelse ved symptomer
 • Øyelege hvis vedvarende øye symptomer
  • Synstap
  • Synsfelt

Laboratorieprøver

 • CRP og blodsenkningsreaksjon (SR) tydelig forhøyet
 • Antistoff i blod (ANA, ANCA, CCP) forventes ikke
 • Urin
  • Forventes normal

Hjerteundersøkelser

 • EKG
 • Ekko-cor (aortaklaff insuffisiens ved ektasi i aorta ascendens?)

Bildediagnostikk

Karkirurg (thoraks-kirurg)

 • Vurdering av karkirurg (ved betydelig iskemi)

Biopsi

 • Ved debutalder >50 år gjøres biopsi av arteria temporalis for å utelukke temporalis arteritt som differensialdiagnose

Usikker diagnose?

Henvisning til spesialist

Generell informasjon om Takayasus arteritt, vennligst se her (VASKULITT.NO)

Barn med Takayasus arteritt, vennligst se informasjon her


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden