NIH sykdomsaktivitet

Share Button

Debut eller forverring av minst 2 av følgende

1. Tegn på systemisk betennelse

2. Økte inflammasjonsparametre (SR, CRP)

3. Debut eller forverring av vaskulær insuffisiens

4. Angiografisk sykdomsprogresjon

Ref: Kerr, 1995

Informasjon om Takayasus arteritt her (VASKULITT.NO)

Palm 2016

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden