Kriterier Takayasus 5/5 (1)

Share Button

ACR 1990, klassifikasjonskriterier

3 eller flere av disse 6 skal oppfylles:

  1. Debutalder <40 år
  2. Symptomer på redusert sirkulasjon (klaudikasjon)
  3. Redusert puls i en eller begge armer
  4. Blodtrykksforskjell >10mmHg (systolisk) mellom armene.
  5. Bilyd over aorta (hovedpulsåren) eller a. Pulmonalis (lungepulsåre)
  6. Angiografi: Avsmalning av aorta, dens primære grener eller proksimale arterier i over- eller under-ekstremiteter
  • Ikke andre årsaker (arteriosklerose, dysplasi mm)
  • (sensitivitet 90.5%, spesifisitet 97.8)

Mer her

Diagnostiske kriterier (Sharma / Ishikawa)

Forekomst av 2 hoved- eller ett hoved- og 2 minor eller 4 minor kriterier gir høy sannsynlighet for Takayasus arteritt.

Tre hovedkriterier:

1) Stenose eller okklusjon i venstre arteria subclavia

2) Stenose eller okklusjon i høyre arteria subclavia

3) Minst en måned med symptomer i form av klaudikasjon, puls- eller blodtrykksforskjell forskjell, feber, smerte på hals eller forbigående synstap, uklart syn, synkope, dyspne eller hjertebank.

Ti minor kriterier

1) Høy SR (>20mm)

2) Øm over karotisarterier på en eller begge sider ved palpasjon (carotidyni)

3) Høyt blodtrykk (vedvarende > 140/90 mmHg på arm eller >160/90 på legger)

4) Aortainsuffisiens eller ektasi (auskultasjon, Doppler eller angiografi)

5) Lungearterielesjon (stenose, okklusjon, aneurisme)

6) Arteria carotis communis lesjon venstre side (stenose eller okklusjon)

7) Truncus brachio-cephalicus affeksjon med størst affeksjon i distale tredjedel

8) Aorta thoracalis descendens affeksjon (stenose, dilatasjon eller aneurisme)

9) Abdominal aorta lesjon (stenose, dilatasjon eller aneurisme)

10) Koronararterie lesjon (påvist ved angiografi hos personer <30 år som ikke har hyper-lipidemi eller diabetes mellitus)

Mer om Takayasus og kriterier her (Pereira et al)

Informasjon om Takayasus arteritt her (VASKULITT.NO)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden