Henvisning til spesialist Takayasus arteritt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
 • Behov for supplerende undersøkelser?
 • Takayasus arteritt diagnostiseres hyppigst blant unge kvinner (oftest i alderen 20-40 år)

Henvisningen bør inneholde

Sykehistorie

 • Ung kvinne med uklar inflammatorisk tilstand (initialt få symptomer, men høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR)
 • Redusert allmenntilstand over uker (utmattet, nattesvette, litt feber, vekttap)
 • CRP og blodsenkningsreaksjon (SR) er forhøyet

Symptomer

 • Smerter på utsiden av halsen (carotidyni) hos noen (i aktiv fase)
 • Klaudikasjon i arm(er) eller ben (etter lengre tids sykdom)
 • Smerter i brystet (aortabue og andre kar)
 • Hjerteinfarkt (coronar-årer)
 • Abdominale smerter (visecerale arterier og nyrearterier)
 • Økt blodtrykk (nyrearterier)
 • Slag (precerebrale kar)
 • Synsforstyrrelser (flimmer, tåkesyn, diplopi, synsfelt utfall)
 • Artritt

Klinisk undersøkelser

 • Pulsstatus (palpasjon og auskultasjon) bilateralt: arteria radialis, arteria carotis (“Pulsless disease”)
 • Blodtrykk på begge overarmer (sideforskjell mer enn 10mmHg?)
 • Auskultasjon
  • cor (stenose/dusjlyder),
  • arteria subcalvia/brachialis
  • arteria carotis
  • Arteria abdominalis og nyrearterier
 • Blodprøver
  • CRP og blodsenkningsreaksjon (SR) tydelig forhøyet
  • Antistoff i blod (ANA, ANCA, CCP) forventes ikke
 • Urin: Forventes normal
 • MR- eller CT-angiografi undersøkelser
 • PET/CT hvis utbredelsen av inflammasjonen skal undersøkes

Differensialdiagnoser, vennligst les her

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo: Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Informasjon om Takayasus arteritt her (VASKULITT.NO)

Palm