Svangerskap ved GPA / Wegeners granulomatose

Share Button

 • Det er viktig at sykdommen er i en rolig, stabil fase når svangerskap planlegges
 • Graviditet ved GPA/ Wegeners graulomatose blir regnet som et ”risikosvangerskap”. Spesielt når sykdommen er aktiv ved inngangen til svangerskapet
  • Effektive medikamenter kan ikke alltid kan brukes i svangerskap på grunn av fare for skade på fosteret
  • Tidlig avklaring av hvilke medikamenter en skal bruke og hvilke en ikke skal bruke gjennom svangerskapet er essensielt. Dersom nyrene er angrepet, anbefales også oppfølging hos nyrespesialist
  • De fleste opplever noe forverring av sykdommen
   • 10-40% får tilbakefall i løpet av svangerskapet
  • Aktiv sykdom øker risiko for fosterdød, tidlig fødsel og små fostere
  • Spontanaborter er rapportert hos 26%
  • Økt forekomst av preeklapsi (svangerskapsforgiftning) er sett
  • For tidlig fødsel er observert hos 22%
  • I alt er det rapportert om 71% levende fødte barn i svangerskap ved GPA
  • Referanser: Gatto M, 2012Pagnoux C, 2013
 • Oppfølging av gynekolog og revmatolog er viktig i forkant av svangerskap og gjennom hele graviditeten. Tilgang til et senter med bred erfaring, slik som ved OUS, Rikshospitalet i Oslo eller NKSR ved St Olav Hospital i Trondheim er alltid en fordel

Mer om svangerskap ved revmatisk sykdom her (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

Granulomatose med polyangiitt (GPA, Wegeners granulomatose) er beskrevet her

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden