Svangerskap ved GPA / Wegeners granulomatose 5/5 (1)

Share Button

Definisjon

De fleste som får GPA er i 40-50 årene, men sykdommen kan debutere i alle aldre, også blant barn og ungdom, inklusive fertile kvinner. Erfaring fra svangerskap ved GPA er beskrevet i noen rapporter.

 • Dersom GPA tidligere er behandlet med Sendoxan, foreligger fortsatt mulighet for å bli gravid
  • Generelt blir ca. 50% infertile (får ikke barn) etter behandlingen, men det er avhengig av medikament-dose og personens alder
  • De yngste har minst risiko for infertilitet

Graviditet ved GPA/ Wegeners granulomatose innebærer risiko for den gravide og for fosteret og blir regnet som et ”risiko-svangerskap”. Spesielt når sykdommen er aktiv ved inngangen til svangerskapet. Det er flere årsaker til dette:

 • Effektive medikamenter kan ikke alltid kan brukes i svangerskap på grunn av fare for skade på fosteret
  • Prednisolon og Imurel (azathioprin) kan brukes
  • Immunglobuliner (IVIG), rituksimab og annen biologisk behandling kan vurderes på spesielle indikasjoner. Tilsvarende for takrolimus
  • Tidlig avklaring av hvilke medikamenter en skal bruke og hvilke en ikke skal bruke gjennom svangerskapet er essensielt
 • Dersom nyrene er angrepet, anbefales også oppfølging hos nyrespesialist
 • Økt forekomst av preeklampsi (svangerskapsforgiftning)
 • Omtrent 25% får tilbakefall i løpet av svangerskapet
 • Spontanaborter er rapportert hos 26%
 • For tidlig fødsel er observert hos 20-40%
 • En rapportert tyder på at ca. 70% av svangerskapene ved GPA er vellykket (levende fødte barn)
 • Antistoffet PR3-ANCA går fra mor til foster og kan forårsake forbigående sykdomstegn fra lunger og nyrer (pulmo-renalt syndrom) hos den nyfødte

Oppfølging av gynekolog og revmatolog er viktig i forkant av svangerskap og gjennom hele graviditeten. Tilgang til et senter med bred erfaring, slik som ved OUS, Rikshospitalet i Oslo eller NKSR ved St Olav Hospital i Trondheim er en fordel.

Litteratur

Generelt om svangerskap ved revmatisk sykdom her (BINDEVEVSSYKDOMMER.no)

Granulomatose med polyangiitt (GPA, Wegeners granulomatose) er beskrevet her


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden