Kriterier Relapsing Polychondritt Ingen vurderinger ennå

Share Button

(McAdam’s kriterier): tre eller flere av følgende:

  1. Bilateral betennelse I ørebrusk
  2. Ikke-erosiv, seronegativ inflammatorisk polyartritt
  3. Nasal bruskbetennelse
  4. Øyeinflammasjon, konjunktivitt, keratitt (hornhinne), skleritt/episkleritt, uveitt
  5. Respiratorveis kondritt (larynks og/eller tracheal brusk)
  6. Cochlær og/eller vestibulær dysfunksjon — neurosensorisk hørselstap, tinnitus og/eller vertigo

Biopsi med karakteristiske funn ved histologisk undersøkelse (vevsprøve) fra øre, nese eller luftveier skal foreligge dersom diagnosen klinisk ikke er åpenbar.

Modifisering av kriterier: Minst 3 kriterier.  Eller ett kriterium+ pos. Biopsi, kondritt i minst 2 anatomisk områder og effekt av steroider eller Dapson.

Relapsing Polychondritt


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden