Stikkord for journalskriving, Polymyalgia revmatika (PMR)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Polymyalgia rheumatika (PMR), ICD-10;: M35.3

Diagnosen er basert på

 • Alder minst 50 år
 • Ny proksimal muskelsmerte/stivhet (nakke, skuldre, bekken, hofter, lår)
 • Verst om morgenen/natt
 • Høy CRP og blodsenkningsreaksjon (SR)
 • Nattesvette, lavgradig feber
 • Vekttap

Sykehistorie

 • Tidspunkt for sykdomsdebut
 • Debut (tid og symptom)
 • Proksimal muskelstivhet (nakke, skuldre, bekken, lår)
 • Perifer artritt (skuldre, knær..)
 • Blodsenkningsreaksjon (SR) og CRP ved diagnosetidspunkt
 • Behandlingsrespons på prednisolon?
 • Temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt)?
  • Smerte i tinning
  • Synsforstyrrelser
  • Kjeve klaudikasjon
  • Skalpsmerte

Årsak til konsultasjonen nå

 • Diagnose
 • Nye medikamenter (Hvorfor?)

Medikamenter og allergier

 • Tobakk (Nå, tildigere, aldri)
 • Alkohol, andre rusmidler

Vekttap siste 3 mnd (antall kg)

Klinisk status

 • Organstatus (Hjerte, lunger, blodtrykk, palpere lymfeknuter på hals, aksiller og palpere abdomen)
 • Muskler
  • Ikke påfallende atrofi eller svakhet
  • Ikke spesielt smertefulle ved palpasjon
  • Ikke rigor eller tremor
 • Ledd (artritt?)
 • Temporalis arteritt (Kjempecelle arteritt)?
  • Temporalis arterier (ømme ved palpasjon? Puls? Prominente?)
  • Syns / øyne ved inspeksjon

Polimyalgia revmatika (PMR) (VASKULITT.no)

Palm