Klassifikasjonskriterier PAN

Share Button

Klassifikasjons kriterier for Polyarteritis Nodosa (PAN) (Referanse: Lightfoot RW Jr, 1990, ACR, 1990):

3 eller flere av følgende:

  • 1.Vekttap minst 4kg
  • 2. Marmorering i huden (livedo retikularis)
  • 3.Testikkel smerte hos menn
  • 4.Muskelsmerte (utenom i skuldre og hofte- regioner)
  • 5. Nerveaffeksjon (Mono-, Polynevropati)
  • 6. Forhøyet blodtrykk (diastolisk over 90 mmHg)
  • 7. Redusert nyrefunksjon (kreatinin i blod over 132)
  • 8. Blodprøve viser tegn til leverbetennelse (HbsAg i serum)
  • 9.Vevsprøve verifiserer vaskulitt
  • 10. Vaskulitt ved kontrastmiddelfremstilte blodårer

Referanse:

Polyarteritis nodosa (PAN) (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden