Klassifikasjonskriterier PAN 4/5 (2)

Share Button

Klassifikasjons kriterier for Polyarteritis Nodosa (PAN)

Det finnes ingen Diagnostiske kriterier, bare Klassifikasjons-kriterier. Klassifikasjon baserer seg på at det foreligger klare indikasjoner på en ANCA-vaskulitt eller Polyarteritis nodosa (PAN) som ved hjelp av kriteriene skal kunne spesifiseres som MPA, GPA, EGPA eller PAN.

ACR kriterier 1994

(Referanse: Lightfoot RW Jr, 1990, ACR, 1990):

3 eller flere av følgende:

 • 1.Vekttap minst 4kg
 • 2. Marmorering i huden (livedo retikularis)
 • 3.Testikkel smerte hos menn
 • 4.Muskelsmerte (utenom i skuldre og hofte- regioner)
 • 5. Nerveaffeksjon (Mono-, Polynevropati)
 • 6. Forhøyet blodtrykk (diastolisk over 90 mmHg)
 • 7. Redusert nyrefunksjon (kreatinin i blod over 132)
 • 8. Blodprøve viser tegn til leverbetennelse (HbsAg i serum)
 • 9.Vevsprøve verifiserer vaskulitt
 • 10. Vaskulitt ved kontrastmiddelfremstilte blodårer

Chapel Hill kriterier

Chapel Hill concensus kriterier  ble opprinnelig publisert i 1994 og er basert på vevsprøver (biopsi-basert). Kriteriene ble oppdatert i 2012)

 • Biopsi-verifisert nekrotiserende vaskulitt i små kar
 • og/eller
 • Glomerulonefritt med få eller ingen immunnedslag
 • Affeksjon av mer enn ett organsystem, påvist ved biopsi med vaskulitt i små-mellomstore kar eller surrogat parameter for glomerulonefritt
 • og
 • Fravær av histologisk granulomatøs inflammasjon i respirasjons-tractus

I ettertid er MPO-ANCA antistoff kommet som aktuell markør. Utslag bør vektlegges

“European Medicines Agency” (EMA) Algoritme for klassifisering av diagnose av ANCA-vaskulitt

ACR-kriterier for PAN er ikke av nyere dato (1994) og bruker ikke ANCA-antistoff som ellers har vist seg viktig for å utelukke ANCA-vaskulitt. Nyere studier bruker derfor EMA-algoritmen for å skille de enkelte vaskulitt-sykdommer

 • EMA-algoritmen bygger på en trinnvis bruk av ACR-kriteriene for GPA, EGPA og PAN sammen med Lanham kriterier for EGPA og Chapel Hill konsensus definisjoner
 • ANCA legges til i algoritmen
 • Hensikten er at flest mulig med en klinisk ANCA-vaskulitt eller Polyarteritis Nodosa (PAN) diagnose skal klassifiseres til en spesifikk diagnose
 • Definerte surrogat-markører brukes der resultat av vevsprøve ikke foreligger
 • EMA-kriterieriene er tilgjengelige via referansen nedenfor:

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden