Kriterier

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

(ACR 1990, Lightfoot RW et al) PAN

Minst 3 av følgende (sens 82%, spes 87%):

  • Vekttap 4 kg
  • Livedo retikularis
  • Testikkelsmerte
  • Myalgi, svakhet eller ømhet i underekstremiteter
  • Mono-eller polynevropati
  • Diastolisk blodtrykk >90mmHg
  • Forhøyet s-kreatinin
  • Hepatitt B virus
  • Arteriogram patologisk (aneurismer/okklusjoner visceralt uten aterosklerose)
  • Biopsi med typiske inflammasjonsceller (polymorfe neutrofile eller mononukleære leukoc) i arterievegg

Mer her (medicalcriteria)

Polyarteritis nodosa (PAN) (VASKULITT.no)

Palm 2016