Henvisningen til spesialist, Polyarteritis Nodosa (PAN)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

PAN er en alvorlig systemisk vaskulitt som preges av systemisk sykdom og ulike manifestasjoner, uten typiske antistoff i serum.

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp)?
  • Ubehandlet, aktiv PAN med organsymptomer er alltid alvorlig: Ring sykehuset (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Henvisningen bør inneholde følgende

Anamnese

 • Alder oftest 40-65 år
 • PAN forekommer hyppigst blant menn
 • Gradvis symptomutvikling over uker-måneder
  • Påvirket allmenntilstand (utmattelse, feber, nattesvette)
 • Vekt-tap (antall kilo i perioden)
 • Ny muskelsmerte
 • Ny Leddsmerte
 • Testikkel smerte hos menn
 • Abdominal smerte (abdominal angina ved vaskulitt i tarmen)
 • Myokard iskjemi (coronar arterie affeksjon)
 • Nervesmerter og nye symptomer (asymmetrisk mono-, polynevropati)

Resultater av medisinske undersøkelser

 • Påvirket allmenntilstand
 • Blodprøver
 • Marmorering i huden (livedo retikularis)
 • Nyoppstått forhøyet blodtrykk (diastolisk trykk mer enn 90 mmHg)
 • CT/CT angiografi som viser multiple små aneurisme, ofte i nyrer

Pasienter bosatt i Helseregion Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo: Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO. Avdelingen mottar også pasienter fra Helseregion Sør-Øst og fra andre helseregioner når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Polyarteritis nodosa (PAN) (VASKULITT.no)

Palm