Kriterier POEMS

Share Button

Kriterier for diagnose:

Samtlige av følgende:

 • Polynevropati
 • Monoclonal plasma-celle proliferasjon
 • Ett av følgende hovedkriterier:
 • En eller flere av minorkriterier:
  • Organomegali (milt, lever og lymfeknuter)
  • Ødem eller pleuritt (ekstravaskulært væskeoverskudd)
  • Endokrinopati (adrenal, hypofyse, gonader, paratyroid); diabetes eller hypotyreose)
  • Hudforandringer
  • Papilleødem
  • Trombocytose eller polycytemi

  POEMS (VASKULITT.no)

Palm 2016

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden