Klassifikasjonskriterier

Share Button

Mikroskopisk polyangiitt

ACR kriterier eller tilsvarende finnes ikke.

Ofte brukes Chapel Hill concensus kriterier (1994, biopsi-basert):

  • Biopsi-verifisert nekrotiserende vaskulitt i små kar
  • og/eller
  • glomerulonefritt med få eller immunnedslag
  • Affeksjon av mer enn ett organsystem, påvist ved biopsi med vaskulitt i små-mellomstore kar eller surrogat parameter for glomerulonefritt
  • og
  • Fravær av histologisk granulomatøs inflammasjon i respirasjons-tractus

I ettertid er MPO- ANCA kommet som aktuell markør. Utslag bør vektlegges

Mer om kriterier her

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden