Henvisningen til spesialist, Mikroskopisk Polyangiitt (MPA)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (Rett til helsehjelp?)
  • Ubehandlet, aktiv MPA med organsymptomer haster alltid: Ring sykehuset (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?
 • MPA er en alvorlig vaskulitt sykdom som raskt kan gi varig nyreskade. Hurtig håndtering av spesialist i revmatologi eller nefrolog kan være ødvendig

Ved usikker diagnose: Vennligst se differensialdiagnoser her

Henvisning til spesialist bør inneholde følgende

Sykehistorie

 • Generelle symptomer

  • Påfallende tretthet
  • Nattesvette
  • Feber
  • Vekt tap (antall kilo i perioden)
 • Medikamentliste og allergier

Resultater av medisinske undersøkelser

 • Nyreaffeksjon (urin-prøve! serum-kreatinin)

  • Urin som inneholder erythrocytter, oftest også proteiner, eventuelt cylindre (ved mikroskopi)
 • Hud vaskulittsuspekt utslett (purpura)
 • Blodprøver

  • Høy blodsenkningsreaksjon (SR), høy CRP
  • Økt serum-Kreatinin (nyreafeksjon)
 • Antistoff i serum

  • ANCA (anti-cytoplasmatisk antistoff)
   • MPO (myeloperoxidase)

Pasienter bosatt i Helse region Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse Sør-Øst og fra andre helse regioner når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)

Palm