Differensialdiagnoser MPA

Share Button

Sykdommer som ligner mikroskopisk polyangiitt (MPA)

Det kan være initialt vanskelig å skille de ulike ANCA-vaskulitter (GPA/Wegeners, MPA og EGPA/Churg-Strauss) siden mange symptomer overlapper (påvirket allmenntilstand, ledd, nyre, lunge og hud-symptomer). Tre aktuelle forskjeller kan en merke seg

 1. MPA har typisk raskt økende nyre-manifestasjon (glomerulonefritt)
 2. MPO-ANCA antistoff i blodet hos de fleste
 3. Biopsi viser glomerulonefritt, men ikke granulomatøs betennelse

GPA (Wegeners)

 • Eosinofili (blod/biopsi) mindre vanlig, PR3 ANCA (i høyt titer hos de fleste med aktiv sykdom, lungeaffeksjonen ofte mer utbredt og stabilt progredierende (uten behandling), mononevritt noe mer uvanlig. Vanligvis ikke astma/KOLS

Renal-limited vasculitt

 • Begrenset til nyrene som preges av nekrotiserende glomerulonefritt (uten immunglobulin eller komplemetnedslag). De fleste er ANCA positive og 75-80% har MPO-ANCA, noe som kan tyde på en undergruppe av mikroskopisk polyangiitt (MPA). Nyere data kan tyde på at “lysosome associated membrane protein-2” (LAMP-2), har en patogenetisk betydning, men er ikke tilgjengelig for rutineanalyse.

EGPA (Churg-Strauss)

 • Astma/KOLS og eosinofili i serum (før steroider) og i vev. Mange har perifer sensibel og motorisk nevritt (dropfot, drophånd)

PAN (Polyarteritis)

 • Har ikke ANCA og ofte små aneurismer i viscerale arterier og i nyrene, men ikke glomerulonefritt

Anti-glomerulær basalmembran antistoff sykdom (GBM/Goodpastures)

 • Mer sjelden, men kan debutere med pulmonal-renal syndrom. Anti-GBM antistoff foreligger, men 10-40% har også ANCA (MPO, sjelden PR3)

Systemisk Lupus erythematosus (SLE)

 • Glomerulonefritt er vanlig, men biopsi med immunhistologi skiller oftest fra MPA
 • Oftest kvinner
 • ANA med undergrupper påvises i blodet

Thyroideostatika

 • Neomerkazole og andre thyreostatika (proylthiouracil) mot høyt stoffskiftesykdom kan forårsake både positiv ANCA (med undergrupper) og ANCA-vaskulitt sykdom

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden