Differensialdiagnoser MPA

Share Button

Sykdommer som ligner mikroskopisk polyangiitt (MPA)

Det kan være initialt vanskelig å skille  ANCA-vaskulitter (GPA, MPA & EGPA) siden alle kan gi lignende påvirket allmenntilstand, ledd, nyre, lunge og hudsymptomer.

  • MPA har typisk raskt progredierende nyreaffeksjon (glomerulonefritt) og MPO-ANCA antistoff i blod

GPA (Wegeners)

  • Eosinofili (blod/biopsi) mindre vanlig, PR3 ANCA (i høyt titer hos de fleste med aktiv sykdom, lungeaffeksjonen ofte mer utbredt og stabilt progredierende (uten behandling), mononevritt noe mer uvanlig. Vanligvis ikke astma/KOLS

Renal-limited vasculitt

  • Begrenset til nyrene som preges av nekrotiserende glomerulonefritt (uten immunglobulin eller komplemetnedslag). De fleste er ANCA positive og 75-80% har MPO-ANCA, noe som kan tyde på en undergruppe av mikroskopisk polyangiitt (MPA). Nyere data kan tyde på at “lysosome associated membrane protein-2” (LAMP-2), har en patogenetisk betydning, men er ikke tilgjengelig for rutineanalyse.

EGPA (Churg-Strauss)

  • Astma/KOLS og eosinofili i serum (før steroider) og i vev. Mange har perifer sensibel og motorisk nevritt (dropfot, drophånd)

PAN (Polyarteritis)

  • Har ikke ANCA og ofte små aneurismer i viscerale arterier og i nyrene, men ikke glomerulonefritt.

Anti-glomerulær basalmembran antistoff sykdom (GBM/Goodpastures)

  • Mer sjelden, men kan debutere med pulmonal-renal syndrom. Anti-GBM antistoff foreligger, men 10-40% har også ANCA (MPO, sjelden PR3)

Thyroideostatika

  • Neomerkazole og andre thyreostatika (proylthiouracil) mot høyt stoffskiftesykdom kan forårsake både positiv ANCA (med undergrupper) og ANCA-vaskulitt sykdom

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)
Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden