Stikkord journalskriving for MPA

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Mikroskopisk polyangiitt ICD-10: M31.7

Diagnosen basert på

 • Feber
 • Vekttap
 • Glomerulonefritt
  • Erytrocytturi
  • Proteinuri (g/L, Prot/Kreat ratio)
  • Cylindre ved mikroskopi
 • Nerveaffeksjon
  • Sensibilitetstap
  • Pareser
 • Lungeforandringer
 • Høy CRP og SR
 • MPO-ANCA
 • Biopsi

Sykehistorie

 • Sykdomsdebut (Tid og symptom)
 • Nyreaffeksjon: Glomerulonefritt: Proteinuri, cylindre, nyresvikt
 • Nyrebiopsi
  • Histologiske funn forenelig med glomerulonefritt
 • Nerver:
 • Hud:
  • Kutane ulcera
  • Livedo retikularis
 • Lunger
  • Dyspné eller hoste
  • Funn ved HRCT av lunger
 • ANCA (MPO)
 • Medikamentliste
 • Allergier
 • Røker

Aktuelt: Årsak til nåværende konsultasjon

 • Sykdomsaktivitet
  • Påvirket allmenntilstand
   • Feber
   • Vekttap (kg siste 3 mnd)
  • Symptomer/undersøkelesfunn fra nyrer, hud, perifere nerver, ledd, bihuler og andre luftveier, indre organer (lunger, hjerte, nyrer)
  • SR, CRP, MPO-ANCA

Klinisk undersøkelse

 • Nyrer
  • Perifert ødem (nefrogent proteintap)
  • Blodtrykk
 • Hjerte
 • lunger
 • Nerver
  • perifere utfall?
 • Ledd
 • Hud

Plan for konsultasjonen / sykehusoppholdet

Mikroskopisk polyangiitt (MPA) (VASKULITT.no)

Palm