Legeinformasjon om vaskulitt

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Fastleger

Henvisningen til spesialist (Tips om innhold)

Funksjonsfordeling i Oslo

I Oslo foreligger siden 2004 en funksjonsfordeling mellom Revmatologisk avd OUS, Rikshospitalet og Diakonhjemmets sykehus slik a:

Leger i spesialisering

For leger i spesialistutdanning eller med spesielle interesser og som skal lese seg raskt inn på sjeldnere tilstander, er en del sjeldenheter og syndromer omtalt. En finner også:

Tilsvarende for systemiske bindevevssykdommer finnes på BINDEVEVSSYKDOMMER.no

Palm