Kriterier IgG4 sykdom Ingen vurderinger ennå

Share Button

Som “diagnostiske kriterier” henvises ofte til en consensus-uttalelse fra et ekspertmøte. Imidlertid er disse noe diffuse og ikke alltid anvendbare. En “editorial” i ARD påpeker risiko for både over- og underdiagnostisering av IgG4 relatert sykdom og påpeker behovet for nærmere avklaring av diagnosen.

Et felles arbeid mellom ACR i USA og EULAR i Europa førte frem til 2019-klassifikasjonskriterier. Disse er imidlertid omfattende og neppe enkle for diagnostisering i vanlig klinisk hverdag (referanse: Wallace ZS, 2019).

Histologi:

 • Tett lymfoplasmacyttisk infiltrat
 • Storiform (ekehjul) fibrose
 • Obliterativ flebitt
 • Histologi fra lymfeknuter teller ikke (ukarakteristiske forandringer)
 • Mild eosinofili i vev og økt IgG4 plasmaceller styrker diagnosemistanken
 • 30-50 Igg4 + celler pr synsfelt styrker sykdomsmistanken, i nyrervev tilsvarende10 IgG4+/synsfelt
 • Biopsi fra affisert organ anbefales  dersom mulig

Diagnosen skal ikke stilles alene på bakrunn av økt IgG4 celler i serum siden mange andre sykdommer kan vise tilsvarende økte celler

(Referanse: Deshpande V, 2012)

Diagnosen i praksis:

IgG4 økning alene er ikke spesifikk, hverken i blod eller vev. Sikker diagnose stilles i samarbeid mellom klinikker og patolog.

 • Utelukkelse av annen spesifikk sykdom (annen autoimmun sykdom, malign sykdom, særlig lymfom, annet)
 • Forhøyet serum IgG4 (>2,8 g/L) eller forhøyet IgG4/IgG -ratio (oftest >10%) i plasma
 • Økt antall sirkulerende plasmablaster
  • Måling av plasmablaster (i antall pr ml) ved Immunologisk lab, OUS. Angi IgG4 relatert sykdom under «Kliniske opplysninger». Mer enn 900 plasmablaster/ml tyder på IgG4 relatert sykdom. Referanseverdier fra friske kontroller: median 94, range 1-653/mL.
 • I vevsprøver skal IgG4/IgG ratio være >40%. Hvis aorta-vev skal ratio vær >50% (fordi aterosklerose kan øke ratio til ca 40% i aorta)
 • Typiske histologiske forandringer (Betydelig økt lymfocytt- og plasmacelleinfiltrasjon og fibrose), “storifom” (ekehjul-formet) fibrose
 • Mild eosinifili i vev er også vanlig funn

Mer konsensus om diagnostikk her..


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden