Stikkord for journal EPGA

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Churg Strauss vaskulitt = Eosinofil granulomatose med polyangiitt (EGPA) ICD-10: M 30.1

Diagnosen basert på

Kjent astma/KOLS, eosinofili, nevritt, migrerende lungeinfiltrater, bihuleaffeksjon, eosinofili i biopsi, CRP-verdi, MPO eller PR3 antistoff?

Sykehistorie (kort dersom tidligere referert i journalen)

 • Sykdomsdebut
  • Tid og symptom
 • Hud med ulcera eller vaskulitt-tegn
 • Dyspnoe/Hoste/Hemoptyse
 • HRCT av lunger
  • Infiltrater
 • Perifer nevropati
  • Sensibilitetestap
  • Pareser
 • Kardiale symptomer
 • ANCA (PR3 og MPO)
 • Medikamentliste
 • Allergier
 • Røker

Aktuelt: Årsak til nåværende konsultasjon

 • Sykdomsaktivitet
  • Feber
  • Vekttap (kg siste 3 mnd)
  • Påvirket allmenntilstand
  • Symptomer/undersøkelesfunn fra hud, perifere nerver, ledd, bihuler og andre luftveier, indre organer (lunger, hjerte, nyrer)
  • SR, CRP, ANCA

Klinisk undersøkelse

 • Organstatus
  • Lunger (obstruktiv?)
  • Hjerte (rytme, svikttegn, bilyder)
  • Blodtrykk
 • Nevrologiske utfall (perifer nevropati?)
 • Ledd, hud, slimhinner

Undersøkelses- og behandlingsplan

EGPA/Churg-Strauss syndrom (VASKULITT.no)

Palm