Utredning Sjekkliste EGPA/Churg-Strauss ICD-10: M30.1

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

Anamnese

  • Kjent astma bronchiale eller KOLS (tidspunkt for siste sykdomsoppbluss). Allergi
  • Eosinofili i blod
  • Mononevritis multiplex (parestesier, pareser distalt i ekstremiteter)
  • Organsykdom med eosinofili
  • Kutane ulcera
  • Sinusitt, otitt
  • Nefritt (proteinuri >1g/d?)
  • Feberepisoder
  • Mage/tarm symptomer

Undersøkelser

Differensialdiagnoser her

EGPA/Churg-Strauss syndrom (VASKULITT.no)

Palm