Klassifikasjonskriterier ACR 1990 Ingen vurderinger ennå

Share Button

Churg Strauss vaskulitt (ACR 1990)

minst fire av følgende:

a. Asthma bronkiale

b. Eosinofili > 10 % ved diff telling av leukocytter

c. Nevropati (mono eller poly-)

d. Migrerende lungeinfiltrater

e. Paranasale sinusabnormiteter

f. Ekstravaskulær eosinofili ved biopsi

EGPA/Churg-Strauss syndrom (VASKULITT.no)

Palm

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden