Henvisning til spesialist, Churg-Strauss syndrom (EGPA)

Print Friendly, PDF & Email
Share Button

For helsepersonell

Viktigst

 • Hva er grunnlaget for mistanke om denne diagnosen?
 • Må pasienten prioriteres raskt (hvorfor?) (Rett til helsehjelp)?
  • Ubehandlet, aktiv EGPA med organsymptomer haster alltid: Ring sykehuset (på dagtid)
 • Behov for supplerende undersøkelser?

Ved usikker diagnose:Differensialdiagnoser her

Symptomer

 • Systemisk inflammasjon og systemisk sykdom
 • Nattesvette
 • Feber eller subfebril
 • Redusert apetitt
 • Vekttap
 • Astma
 • Perifer nevropati (sensoriske og/eller motoriske pareser)

Anamnese

 • Tidligere sykdommer
 • Redusert allmenntilstand
  • Vekttap
  • Nattesvette, feber
 • “Bihulebetennelse” (ligner på GPA/Wegeners granulomatose)
 • Nye parestesier eller pareser

Medikamentliste og allergier

Undersøkelsesfunn

 • Allmenntilstand
 • Lungefunn
  • Auskultasjon
  • Røntgen eller helst CT
 • Mono-nevritt (parestesier, pareser)
 • Bihulefortetninger (og/eller destruksjoner) (CT eller MR undersøkelser)
 • Blod- og urinprøver

Pasienter bosatt i Helse region Sør-Øst

 • Lokal revmatologisk avdeling bør foretrekkes. I Oslo er Revmatologisk sekjson, Rikshospitalet: Postboks 4950 Nydalen, 0424 OSLO lokal avdeling. Avdelingen mottar også pasienter fra Helse region Sør-Øst og fra hele landet når kapasiteten tillater det.

Det norske Helsedirektoratets henvisningsveileder

EGPA/Churg-Strauss syndrom (VASKULITT.no)

Palm