Differensialdiagnoser EGPA

Share Button

Definisjon

Det kan til å begynne med være vanskelig å skille ANCA-vaskulitter (GPA, MPA og EGPA), siden alle kan gi påvirket allmenntilstand, ledd-, nyre-, lunge- og hud-symptomer. EGPA kjennetegnes ved astma / KOLS og eosinofili i serum (før steroider) og i vev. Mange har perifer sensibel og motorisk nevritt (dropp-fot, dropp-hånd).

Lignende sykdommer

 • Anti-glomerulær basalmembran antistoff sykdom (GBM/Goodpastures)
  • Mer sjelden, men kan debutere med pulmonal-renal syndrom
  • Anti-GBM antistoff foreligger, men 10-40% har også ANCA (MPO , sjelden PR3)
 • DRESS syndrom (Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic Symptoms)
 •  MPA
  • Typisk raskt progredierende nyreaffeksjon (glomerulonefritt) og MPO-ANCA
 • GPA (Wegeners)
  • Eosinofili (blod/biopsi) er mindre vanlig
  • PR3 ANCA i høyt titer hos de fleste med aktiv sykdom
  • Lunge-manifestasjon er ofte mer utbredt og stabilt progredierende
  • Mono-nevritt mer uvanlig
  • Vanligvis ikke astma / KOLS
 • Kokainmisbruk
  • Bronkiale spasmer, hemoptyse (blodig hoste), eosinofili
 • Lymfomatoid granulomatose
  • En sjelden lymfo-proliferativ sykdom med lymfom-lignende granulomatose.
  • Biopsi (vevsprøve) er avgjørende for diagnosen
   • Histologi: polymorf lymfoide infiltrater med fokal nekrose
  • Muligens starter sykdommen av Ebstein-Bar virus reaktivering (oftest ved immunsuppresjon og/eller svekket immunsystem)
 • Neomerkazole og andre thyreostatika (proylthiouracil) kan forårsake både positiv ANCA (med undergrupper) og ANCA-vaskulitt sykdom
 • PAN
  • Ikke ANCA
  • Ofte små aneurismer i viscerale arterier og i nyrene
  • Ikke glomerulonefritt
 •  Renal-limited vasculitis
  • Begrenset til nyrene som preges av nekrotiserende glomerulonefritt (uten immunglobulin eller komplement nedslag)
  • De fleste er ANCA positive og 75-80% har MPO-ANCA, noe som kan tyde på en undergruppe av mikroskopisk polyangiitt (MPA)
  • Nyere data kan tyde på at “lysosome associated membrane protein-2” (LAMP-2), har en patogenetisk betydning, men er ikke tilgjengelig for rutineanalyse
 • Serumsyke / hypersensitivitets syndrom

Polynevropati ved lignende tilstander

Lungeforandringer

Granulomer ved ulike sykdommer listet opp her

EGPA/Churg-Strauss syndrom (VASKULITT.no)

Litteratur


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden