Svangerskap ved Behcets sykdom

Share Button

Generelt

Mange vellykkede svangerskap ved Behcets sykdom er beskrevet. Erfaringene tyder  ikke på spesielt stor risiko for skade på foster, eller at sykdommen forverres under svangerskap. Sykdommen påvirkes vanligvis lite av svangerskap. Enkelte mulige problemer som en bør likevel vurdere er beskrevet nedenfor.

 • Noen blir litt bedre, men tilbakevendende sår i slimhinner (munn og underliv) er fortsatt vanlig.
 • Også øye-komplikasjoner  kan komme og gå i løpet av graviditeten

Blodpropp risiko (trombose)

 • Risiko for blodpropp er generelt økt ved Behcets og ved svangerskap
  • Hvis blodpropp har vært påvist tidligere eller det foreligger aneurismer, bør nærmere utredning gjøres før graviditet
  • Forebyggende behandling med ”blodfortynnende” (antikoagulant) medisin som Albyl-E (ASA) tabletter eller Fragmin sprøyter (lavmolekylært heparin) kan være aktuelt. I så fall bør spesialist bidra til oppfølging under svangerskapet.
   • Forebyggende behandling må vurderes i hvert enkelt tilfelle (acetylsalisylsyre/Albyl-E 75-160mg, Fragmin)

Medikamenter i svangerskap

Neonatal Behcets

 • Den nyfødte har sår i slimhinner og/eller hudforandringer (pustler og/eller papler)

 • Symptomene går spontant tilbake uten varige skader

Mer om svangerskap ved revmatiske sykdommer her (Bindevevssykdommer.no)

Behcets sykdom


Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden