Svangerskap ved Behcets sykdom 4.5/5 (2)

Share Button

Generelt

Behcets sykdom varier betydelig i alvorlighetsgrad mellom de enkelte tilfellene. Mange vellykkede svangerskap ved Behcets sykdom er beskrevet. Erfaringene tyder ikke på spesielt stor risiko for skade på foster, eller at sykdommen forverres under svangerskap, forutsatt at sykdommen ikke har angrepet indre organer eller er komplisert med blodpropper (trombo-embolier). Sykdomsforløpet påvirkes vanligvis lite av svangerskap. Mulige problemer som en bør likevel vurdere er beskrevet nedenfor.

 • Noen (ca. 60%) blir litt bedre, men tilbakevendende sår i slimhinner (munn og underliv) er fortsatt vanlig
 • Omtrent 30% får tilbakefall med varierende alvorlighet
 • Øye-komplikasjoner kan komme og gå i løpet av graviditeten
 • Mulighet for blodpropp er beskrevet nedenfor

Blodpropp risiko (trombose, emboli)

 • Risiko for blodpropp er generelt økt ved Behcets og ved svangerskap
  • Hvis blodpropp har vært påvist tidligere eller det foreligger aneurismer, bør nærmere utredning gjøres før graviditet
  • Forebyggende behandling med ”blodfortynnende” (antikoagulant) medisin som Albyl-E (ASA) tabletter eller Fragmin sprøyter (lavmolekylært heparin) kan være aktuelt. I så fall bør spesialist bidra til oppfølging under svangerskapet.
   • Forebyggende behandling må vurderes i hvert enkelt tilfelle (acetylsalisylsyre/Albyl-E 75-160mg, Fragmin)
  • Risiko for blodpropp er størst omkring fødsel og de første uker deretter
 • Referanse: Pagnoux C, 2013

Medikamenter i svangerskap

Neonatal Behcets

 • Den nyfødte har sår i slimhinner og/eller hudforandringer (pustler og/eller papler)
 • Symptomene går spontant tilbake uten varige skader

Mer om svangerskap ved revmatiske sykdommer her (Bindevevssykdommer.no)

Behcets sykdom


Denne siden har hatt 2 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden