Patergi-test

Share Button

Patergi-test viser belmme og rødhet. Khairuddin Othman, Int Med Case Rep J, 2017. CC BY-NC 3.0

Patergi-test, prikk-test (sensitivitet hos kaukasiere bare omkring 25 %, høyere hos asiater).

  • Testen utføres med et subkutant nålestikk (20-gauge nål) 5mm dypt under huden. vanligvis velges underarmen
  • Avlesning etter 24-48 timer
  • Ved en positiv test utvikles en steril, erythematøs papel på innstikkstedet som har en diameter større enn 2 mm.

Referanse: Smith EL, Yazici Y, UpToDate 2016

Denne siden har hatt 1 besøk i dag

Vennligst vurder denne siden